id33310

Mały ślub

3  věty

Kdo z obou dvou do vztahu na začátku co dává.

Kdo z obou dvou po dobu vztahu co dělá.

A kdo z obou dvou na konci vztahu co z toho vztahu má.

ZÁSADY  KOMUNIKACE 

 1. PROTĚJŠEK (druhá strana)JENEJDŮLEŽITĚJŠÍ
  • tzn. improvizovat – improvizací zajistit zájem druhé strany a KONKRÉTNĚ řešit FINANČNÍ ZÁJMY DRUHÉ STRANY (získání nějakého snadného profitu)
  • tzn. neustálou improvizací předkládat myšlenky a náměty, jak DRUHÁ STRANA přijde k penězům. A pokud se konkrétní návrh druhé straně nelíbí, tak OKAMŽITĚ prezentovat několik JINÝCH konkrétních NÁVRHŮ a myšlenek, takových, jak si druhá strana může přijít k SNADNO k penězům – (nebo k jinému hmotnému či požitkovému PROFITU)
  • jde jen o SCHOPNOST APLIKOVAT toto dogma v praxi

…………………………………………………………………………………………………...

 1. 2. PLÁN – prokonzultování mojí vlastní budoucí činnosti
  • lidi postupují podle TÝDENNÍHO PLÁNU (činnosti)
  • PLÁN si den předem prokonzultují s nadřízeným
  • PLÁN si sami navrhují, a pak teprve konzultují s nadřízeným, nechávají si jej SCHVÁLIT
  • Plán může mít např. podobu rozvrhu hodin a je důležité mít NÁVRHY, jak druhá strana přijde k PENĚZŮM nebo jinému PROFITU
  • Svévolné nápady na činnost budoucí (i třeba na pár minut dopředu) se mohou provádět jen tehdy, jsou li v PLÁNU  a  SCHVÁLENY (odsouhlaseny). Tedy nejprve se hlásí změna plánu a pak se může dělat. Nikdy ne obráceně !!

…………………………………………………………………………………………………..

  • 3. Osobní schůzka, nebo potkání, je jedna velká IMPROVIZACE – jak by druhá strana chtěla přijít k penězům nebo nějakému PROFITU či požitkům – překládají se konkrétní návrhy a podněty, co mohu sám nebo s pomocí svých známých pro druhou stranu všechno udělat
  • Když už přichází téměř rozloučení, tak v závěru schůzky během jedné minuty sdělit vlastní zájmy (zájmy firmy uzavřít kontrakt) ale přitom vložit argument, že naši činnost vlastně vykonáváme pro jejich lepší efekt či požitek..
  • VLASTNÍ NEBO NOVÝ NÁPAD PŘI JEDNÁNÍ – pokud člověk v rámci improvizace dostane vlastní nápad, co by šlo dělat, tak SEBEVĚDOMĚ prohlašuje, že „tuto věc“ máme v plánu jako doplnění stávající nabídky
  • Při jednání použít obrat .. JÁ PRO VÁS ZAŘÍDÍM…JÁ SE OSOBNÉ POSTARÁM O ….
  • Při jednání o ceně použít obrat JÁ JSEM SCHOPEN ZAŘÍDIT NIŽŠÍ CENU, (ZAJISTÍM PRO VÁS to a to..) pokud se ale dohodneme teď.. a podepíšete…

…………………………………………………………………………………………………...

 1. 4. ZÁVĚREČNÉ ZOPAKOVÁNÍSTRANOU DRUHOU
  • V průběhu schůzky se vzájemně různě konzultuje. V rámci obchodu vždycky něco chceme po druhé straně. Nakonec se provede ZÁVĚR tak, že DRUHÁ STRANA přesně, slovo od slova (jako malé děcko) sama zopakuje, co přesně udělá nebo zajistí a do kdy to bude hotové.
  • Toto se používá i při telefonickém rozhovoru…

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. 5. POZORNOST 100%
  • Pokud na mne někdo mluví, tak se tvářím tak, jako by to bylo pro mne to NEJDŮLEŽITĚJŠÍ na světě (v mém životě), a nekomentuji při tom cokoli, ani i kdyby vedle např. spadl dům, nebo padla bomba..
  • O jakémkoli POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU ani nemluvě, to je MAXIMÁLNÍ PROJEV NEZDVOŘILOSTI A NEÚCTY
  • Pokud někdo na mne mluví věci, které mne nezajímají, vstoupím do hovoru s prosbou, že by mi to pověděl později, jen co si dodělám práci….
  • Na začátku se pokusím elegantním a slušným obratem zjistit téma hovoru a rámcový čas hovoru (v podstatě malé naplánování..)
  • Pokud mluvím sám na jiné a zjišťuji, že jsou nesoustředěny, řeknu mu několika slovy jen to, co zní jeho uším lákavě a ukončím hovor s tím, že bych to zkusil … <konkrétní termín> (konkrétní termín navrhuji v tomto případě SÁM, jak se to hodí mně…
  • NIKDY se podlézavě NEPTÁM, kdy by se mu to hodilo..
  • Ale na můj návrh jej nechám reagovat souhlasně (případně se „uvolím“ na jeho protinávrh)

…………………………………………………………………………………………………...

 • Všichni mají ve svém oboru „stejné ceny“ dodávek. Je důležité nabídnout cenu na úrovní 95% cen konkurence (snížení vnitřní režie pomocí virtuální kanceláře, virtuálních asistentů, virtuálních sekretářek a virtuálních obchodní managerů)
 • Ostatní poskytují jen standardní služby, je nesmírně důležité poskytnout „zdarma“ něco navíc, nějakou drobnost na památku, pro manželku, děti apod.
 • Reklama je důležitá zrovna tak, jako investice do podnikání (příklad – obyčejný výrobek s použitím dobré reklamy prodáme za dražší cenu, než levný výrobek bez reklamy
 • Investice (do zařízení, vybavení, technologií) je nutná, protože v ten okamžik, kdy neinvestujeme, tak začínáme zaostávat

 

SEDM  ZBRANÍ   PRODEJE 

1. Zásada kontrastu.

Určitý výrobek je zákazníkovi nabízen spolu s jiným téže kategorie, ale zcela odlišným. Jinými slovy, vysoký člověk se nám bude jevit ještě vyšší poté, co uvidíme trpaslíka. Zkušený prodejce nejprve předvede zboží, které má vyšší cenu a teprve potom to, které stojí méně a chce opravdu prodat. To se děje především v obchodu s nemovitostmi. Zaměstnanci realitní kanceláře zákazníkovi s oblibou nejdříve ukáží drahý dům, který je v horším stavu, a potom nabídnou skutečný objekt prodeje. Levnější a v lepším stavu. Je možné ho nekoupit?

 

2. Souvztažnost

Tato zásada je založena na niterním sklonu lidí k dobrotě a laskavosti. Když dostanete dárek, cítíte se zavázáni. Dostanete zdarma dárek od výrobce a sami si ho pak koupíte. Tuto strategii používají všichni, od prodavače potravin, který vám nabídne k ochutnání kousek šunky, až po prodejce rekreační nemovitosti, který vás pozve na týden dovolené.

 

3. Soudržnost

Odráží snahu člověka dostát s slibům. Vánoční reklamní kampaně začínají obvykle již začátkem listopadu. Mnoho lidí jim podlehne a slíbí dětem vytoužený dárek. Co se pak stane, bude-li hračka vyprodána? Budeme se snažit slib splnit i po Štědrém dnu.

 

4. Společenská přizpůsobivost

Jde o to před určitou reklamní kampaní odhadnout typ lidí, kterým je výrobek určen. Vychází se přitom z předpokladu, že člověk se dá spíše přesvědčit někým, kdo se mu podobá.

 

5. Sláva a krása

Tato zásada využívá nebo spíš zneužívá sympatií, slávy a krásy. Nekoupili byste cokoli od Penélope Cruzové nebo Toma Cruise, kdyby zaklepali u vašich dveří?

 

6. Autorita

Kdo by měl vědět o sportovní obuvi pro basket víc, než Michal Jordan?

 

 

7. Nedostatkové zboží

Jde o mechanismus, díky němu se snažíme získat výrobek za každou cenu jen proto, že by mohl být brzy vyprodán nebo že už dnes je obtížné ho sehnat.

 


Nepřihlášený