videa

ezera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEA NA YOUTUBE A POPISY VIDEÍ

Video Aplikace na příjmy peněz pro fyzické osoby a pro rodiny – zatím si ji můžete vyrobit papírovou

https://www.youtube.com/watch?v=ayVlDg9nnNY

Popis u videa:

Jde o Český vynález pro lidi z USA, který jim budeme prodávat. Musíme ale začít pěkně postupně. Nejprve ji zavedeme v Česku a na Slovensku, je nás 10 mil. lidí. Pak ji zavedeme v Polsku, tam je 40 mil. lidí. Pak v Německu a ve Francii, tam mají 147 mil. lidí, pak v Anglii a v USA, v USA mají 332 mil. lidí. Obchodním smyslem je mít další lidi pod sebou a mít z nich realitní meziprovize. Reality fungují po celém světě a stavět domovy důchodců, malé apartmány pro investory, aby si je sami už pronajímali, to je věc běžná a normální. A když budou mít Češi a Slováci příjmy, jako meziprovize, z poctivé práce Poláků, Němců, Francouzů, Angličanů a Američanů a z jejich stavebích firem, tak to pro ně bude výhodné. To Vám říkám a mně v tomto můžete věřit.

Do Aplikace si každý vkládá některé produkty z našich 60 ti produktů, ale jen ty produkty, které se mu líbí a které si pečlivě vybral a prostudoval. Nespěcháme na lidi, mohou se v klidu poradit a v klidu vše vyřešit pro své životní štěstí.

Vkládají si pak i fyzické osoby i rodiny v cizině. Je to jednoduché. Na papírové Aplikaci si to může každý zdarma sám doma vyzkoušet.

V Kanadě jsem byl 3x, zakládal tam finanční firmu, a její dceřiná společnost pak založená v USA by si pronajala místní callcentra, na prodej této naší Aplikace na příjmy peněz pro rodiny. A také jí naprogramujeme do Google Play a do App store. Ale až později.

Český vynález jsme přihlásili k patentování ve Švýcarsku.  A plánujeme ten vlastní administrativní Areál na Maltě a malé apartmány na pronájmy.

Mít tedy naší Aplikace na příjem peněz z lidí pod sebou je a vždy bude pro Vás výhodné, když budete na začátku. Buďte na startu, jak se tak občas říká a píše.

 

Video Smlouva na koupi Zelené karty nebo Nemovitostního dluhopisu společnosti a bytového družstva

https://www.youtube.com/watch?v=hAqtkTU6F4g

Popis u videa:

Družstvo investorů, se sídlem v Praze, Česká republika     

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl  Dr.  vložka  8089 RD6/MSPH      

Družstvo bylo zapsáno  16. ledna 2014.    IČO: 025 50 300    

Sídlo: Náměstí přátelství 1518/4,  102 00 Praha 10 – Hostivař

Konzultační společnost, s.r.o.

Sídlo společnosti: V zářezu 902/4, Praha 5-Jinonice, PSČ 158 00.

IČO: 25632001

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl  C.  vložka  56439

Firma / jméno:

Sídlo firmy/ trvalé bydliště (Psč)

Zasílací adresa:

IČ / datum narození :

Bankovní spojení pro plnění z dluhopisů:

Tel.:

Email:

Datová schránka:

(dále jen upisovatel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o upsání a koupi buď Zelené karty Družstva investorů nebo nemovitostního dluhopisu.

I.

1. Předmětem upsání a koupě Zelené karty Družstva investorů nebo nemovitostního dluhopisu dle této smlouvy je následující nemovitostní dluhopis vydaný emitentem, kterým může být fyzická osoba nebo právnická osoba.

Název Zelené karty: Zelená karta Družstva investorů, je v katalogu 60 produktů

- nahazuje se k ní naše Aplikace na příjem peněz, 44 stránek (něco jako vkladní knížka), a zvolí se vždy správce, který pak posílá peníze na účet nebo do peněženky

Název nemovitostního dluhopisu: dle vydaných podmínek emise nemovitostních dluhopisů

Jmenovitá hodnota Nemovitostního dluhopisu je dle vydaných podmínek emise nemovitostních dluhopisů

Datum emise: dle vydaných podmínek emise nemovitostních dluhopisů

Datum splatnosti nemovitostního dluhopisu: dle vydaných podmínek emise nemovitostních dluhopisů

Výnos nemovitostního dluhopisu: Výnos nemovitostního dluhopisu je stanoven pevnou úrokovou sazbou dle vydaných podmínek emise nemovitostních dluhopisů

Emisní kurz: Emisní kurz všech nemovitostních dluhopisů k datu emise činí 100% jejich jmenovité hodnoty.

2. Předmětem této smlouvy je závazek společnosti umožnit Upisovateli upsat nemovitostní dluhopisy přes bankovní úschovu, kdy se za složené finanční prostředky nejprve kupují pozemky nebo starší činžovní domy, nebo hotel či hotely a až po převodu majetku na Družstvo investorů se uvolňují peníze, kupní cena, podávajícímu nebo podávajícím a investoři, upisovatelé, dostanou Nemovitostní dluhopisy jako potvrzení na své investované peníze.

Nemovitostní dluhopisy jsou v listinné podobě. Viz. vzor, ukázka. S údaji na straně jedné a s údaji na straně druhé.

II.

Úpis nemovitostního dluhopisu a výše emisního kurzu.

II.1. Emisní kurz jednoho nemovitostního dluhopisu činí ke dni uzavření této smlouvy dle vydaných podmínek emise nemovitostních dluhopisů a včetně upisovacích poplatků. Upisovací poplatky jsou vedeny zvlášť a slouží na odměny za zprostředkování upisovatelů, podle stanov Družstva investorů.

II.2. Upisovatel zaplatí při úpisu Nemovitostního dluhopisu pouze jeho nominální hodnotu, resp. Emisní kurz a Upisovací poplatky podle stanov Družstva investorů. Nezaplacená částka, odpovídající AÚV vyčíslena ke dni zaplacení Nemovitostního dluhopisu, bude Emitentem započtena oproti jeho závazku z prvního následně vypláceného úroku výnosu Nemovitostního dluhopisu.

II.3. Kupující podpisem této smlouvy upisuje       ks Nemovitostních dluhopisů za celkovou částku        .....................     Kč

a zavazuje se dle podmínek sjednaných touto smlouvou.

II.4. Za datum úpisu je brán datum připsání finančních prostředků na účet prodávajícího nemovitosti. Tedy datum připsání finančních prostředků na účet bankovní úschovy není datumem úpisu.

II.5. Asi do 2 měsíců bude založeno nové s.r.o. na developerskou výstavbu, buď jen sítí, nebo bytů, nebo komerčních apartmánů, nebo apartmánů pro seniory a to nové s.r.o.  vydá svoji novou emisi nemovitostních dluhopisů a opatří je ručením banky přes inkasní účet a k němu podřízeností půjčky a tyto nemovitostní dluhopisy již opatřené touto funkcí a bankovním dohledem předá Upisovateli a vymění za původní nemovitostní dluhopis vydaný na chvíli dočasnou fyzickou osobou a nemovitý majetek, pozemky nebo činžovní dům k rekonstrukci, nebo hotel, převádí do svého majetku od Družstva investorů.

POKYNY PRO PARTNERA

- smlouvu uložit do počítače, vytisknout 2x, vyplnit  propiskou záhlaví, sešít sešívačkou, a dojít na poštu, tam ověřit své podpisy, dát do obálky a odeslat poštou na uvedenou korespondenční adresu:

Jana Jelínková

Poste restante

Pošta Praha 9 Letňany

Bechyňská 638

199 00 Praha 9 - Letňany

Pak poslat informační SMS na dvě telefonní čísla: na 774 36 88 71 a na 773 172 405

Text: Dobry den, prave jsem odeslala 2 x  smlouvu na koupi Zelene karty nebo nemovitostního dluhopisu  pani Jane Jelinkove na adresu na postu posta Praha 9 – Letnany, PSC 196 00. Podpis.

Odkaz na tuto smlouvu na internetu na pdf:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39886/39886.pdf

 

Video 1 Byt zdarma a 7 bytů k němu k němu na pronájem – pod kontrolou právníka

https://www.youtube.com/watch?v=zu_xCIXisCM

Popis u videa:

1 BYT ZDARMA A 7 BYTŮ K NĚMU NA PRONAJEM – POD PRÁVNÍ A ADVOKÁTNÍ OCHRANOU PANA Mgr. Vladimíra Náprstka, právníka advokáta z Berouna. Ze dne 10. února 2023. 

Startup projekt, projekt k investování. StartUp – Váš Start: Spojujeme projekty s investory. Jsme start-up garantující nejlepší nabídku. Největší databáze v České republice. Propojujeme investory. Start-up projektů i alternativních ...

A těch 150.000,- Kč na vstupní poplatek může půjčit Jana Jelínková z pošty Praha 9 - Letňany, za měsíční splátku 2.000,- Kč. Takže Ukrajinci by mohli platit jen 2.000,- Kč měsíčně (bez dalšího investiční ho kapitálu) a získali by byt 2+kk asi tak do 3 let zdarma, to je z toho 15% zisku na developerské akci, jak tam musí ten zisk být. To lze asi pochopit, ale budou chtít asi hovořit s právníkem advokátem. Proto domluvení i ceny za právní služby a to 2.400,- Kč / hod. a nebo 600,- Kč za 1 čtvrthodinu (za 15 min.). A možno i přes ZOOM meeting, online, na dálku. A to je pro naše nevěřící klienty pány ředitele servis.

Pan právník advokát má tento svůj kontakt:

Pan Mgr. Vladimír Náprstek, advokát v Berouně, Pivovarská 170,

Tel.: 776780076    Email: naprstekv@seznam.cz 

A s Janou Jelínkovou, se také sjednává cena té realitní inzerce, nákladová cena, aby se pak ušetřilo na realitních provizí realitním kancelářím a zůstali Vám tak realitní provize za naší společné kapsy,  jako takové jisté zisky.

Vyprávěno o původních investorech, Karlu Skřípalovi K-Stav (700.000,- Kč) Jaroslavu Peroutkovi (500.000,- Kč), o starých investorech z r. 2011 (410.000,- Kč), o Mgr. Romanu Machurovi (160.000,- Kč) a o dalších. A o plánu udělat až 200 s.r.o. na bytové developerské projekty a k nim 200 bytových družstev, SVJ.

A ze všech těchto akcí že mají a budou mít ti investoři podíl. A že nikdo nebude dělat tento náš projekt sám na sebe a aby si nechal všechny peníze. Proto na začátek 2 podpisy na příjmovém účtu na peníz od klientů, za každou smluvní stranu 1 podpis. Jasná kontrola a nástroj musí být.

Zpráva ze schůzky: Tak pan právník advokát pan Mgr. Vladimír Náprstek byl. Udělá smlouvu o právním zastupovaní za cenu 2.400,- Kč na hod. A nebo za 600,- Kč za 15 min.

Dále probráni stáři investoři, K-Stav Karel Skřípal 700 tis , Jaroslav Peroutka 500 tis., Staří investoři z r. 2011 za 410 tis., a Mgr. Roman Machura se 160 tis.

A znovu jsme se vrátili k vysvětlení nabídky z r. 2010

1 byt zdarma a 7 bytů na pronájem k němu.

A že se už v roce 2010 plánovalo až 200 bytových družstev a 200 s.r.o. U pana franchisanta Jaroslava Peroutky v kanceláři na Praze 4 (Na Dvorcích 18) na zdi tabulka 200 účelových bytových družstev a sloupečky, 12 stavebních správců dodávek, 6 koordinátorů každé akce, 3 servisní lidé na inženýring, na účetnictví a projektant a pak investoři. A realitní makléř a finanční poradkyně.

A že na vklad 150.000,- Kč jde vzít spotřební úvěr a že jeho splátka je jen 2.000,- Kč měsíčně.

A že se udělá nové s.r.o. a že se rozdělí podíly napůl. S.r.o. být musí, banka mu pak půjčuje 75% ceny celého developerského rozpočtu na byty. 

Aby stáří investoři z toho zisku 15% pak, mají slíbené odměny, profity.

A ze se bude inzerovat na realitních serverech jen za provozní cenu, a že realitním makléřům žádné realitní provize dávat nebudeme, že si ty realitní provize raději necháme pro sebe. A že už s jednou paní z Reality11 jsem před 2 lety dohodl ceny této inzerce v nákladech, že je na to tabulka, že je na internetu a že byla součástí schůzky dne 20. května 2020 na Praze 4, Hadovitá 10, Praha 4, na které byla ta realitní makléřka.

Byla tam jako svědek Marie Frantová. A byl tam Pavel Šámal. A byl tam i jeden finanční poradce z Moravy, se kterým se pak setkala v Olomouci paní Magda Kempová spolu s Marií Frantovou. Takže svědky máme.

Pak se zmínilo, že těch až 200 investorů na ty 1 byt zdarma a 7 bytů na pronájem mohou být i Ukrajinci. A že by jim na to dohlížel právník advokát pan Mgr. Vladimír Náprstek. Pro Ukrajince v ČR zajímavá nabídka. A kontrola právníka pomůže. Natočilo se video s touto nabídkou z Katalogu INFOBURZA 02, jak dvě smluvní strany vkládají každá 150.000 Kč, ale už na účet svého nového s.r.o. na přípravné náklady na přípravné práce, sehnat investory a sehnat klienty. Proto to levné inzerování. Ale ve videu se nahrála i část z Infoburzy 04, vzor inzerátu na být 2+kk , 30% ceny za 849.000,- Kč. Aby se to jasně spojilo. I Ukrajincům. Platit 2.000,- Kč měsíčně a pak mít být by se jim mohlo líbit. S advokátem za zády by tomu mohli věřit a mohli by vyzkoušet spolupráci, když by měli slíbený byt. Do osobního vlastnictví, majetek.

CENY INZERCE PUDORYSU BYTU

1 inzerát, půdorys 80 Kč

2 inzeráty, půdorysy 160 Kč

3 inzeráty, půdorysy 240 Kč

4 inzeráty, půdorysy 320 Kč

5 inzerátů, půdorysů 400 Kč

6 inzerátů, půdorysů 480 Kč

7 inzerátů, půdorysů 560 Kč

8 inzerátů, půdorysů 640 Kč

9 inzerátů, půdorysů 720 Kč

10 inzerátů, půdorysů 800 Kč

Odkaz na tabulku cen za inzerce na internetu zde:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id35044/35044.pdf

 

Video Nákup vily v Praze 10 na Fond 01 a její prodej Fondu 02 a vydělat 30%

https://www.youtube.com/watch?v=kouF-y9sJeg

Popis u videa:

Po splacení investorům fondu 02 zůstane celá vila vlastnictví za symbolickou 1,- Kč. A udělá se na to řádná smlouva s právníkem advokátem. Na konci popisu reference.

Plánujeme koupit vilu v Praze. Na námi založený fond 01. To je, kdy my sice investorům slibujeme 12% až 17% roční úrok, ale když vilu za 6 měsíců prodáme fondu 02, nájemní fond, jak investoři dostávají těch 6% ročně,

A pozor, ještě v tom jsou ty upisovací poplatky. Peníze, za zprostředkování investorů.

Vzoreček: abyste se jej naučili se mnou. Cena pro fond 02 je 100 nájmů.  Tedy aby se měsíčně vyplácely nájmy investorům a jejich 100 násobek aby činil cenu, za kterou se vila prodá fondu 02. V této ceně je ovšem 30% zisk pro fond 01.

A pokud chceme horní patro pro sebe, protože máme produkt bydlení za 1,- Kč, tak nahoře bude bydle nájemce nebo nájemkyně za symbolickou 1,- Kč s v nižších patrech bude třeba callcentrum. A v suterénu třeba také prostory na pronájem. Byt, restaurace, pivnice, pronájmy přes Air bnb atd.

Pokud si dokážeme spočítat, že by to jedno patro dokázalo vydělávat potřebné peníze, tak nájemci bytu za 1,- Kč nebo nájemkyni bytu  za 1,- Kč nahoře pak po splacení investorům fondu 02 zůstane celá vila do jeho nebo jejího vlastnictví.

A udělá se na to řádná smlouva s právníkem advokátem.

V kancelářích nedaleko by mohli být další telefonní operátoři a posílit vydělávání peněz.

Zopakování: cena v nákupu. K ní 30%. A do 6 ti měsíců prodej za 130% cen fondu 02.

Já doufám, že si rozumíme. Když existují dva naše fondy a ten náš fond 01 prodá za dobrý zisk našemu fondu 02 nemovitost, vilu, tak mu nebude smlouvat s cenou a o to nám jde. A cena se pak splácí za pomocí činnosti callcentra  prodeje, třeba nemovitostních dluhopisů na s.r.o. ten Areál za 400 mil. Kč a za prodeje akcií na 500 mil. Kč, aby investoři pak ten areál koupi od s.r.o.

Reference, referenci možno ověřit: U Ing. Vladimíra Beneše. U JUDr. Karla Jelínka. Odkaz:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/reference/

Informace k referencím na osobu Ing. Václav Ženíšek

Informace o osobě Ing. Václav Ženíšek:

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoba/333142/

(dělal: zakládal 4 Stavební družstva investorů, u notářky, sestavoval stanovy družstva,  zajišťoval pozemky, zeměměřické měření polohopisy a výškopisy, geometrické plány na rozdělení pozemků, kudy povedou komunikace a chodníky, projekty, klienty, finance, úvěry od bank, stavební firmy, sítě, komunikace, prohlášení vlastníka na rozdělení na bytové jednotky, zápisy na katastru nemovitostí, kolaudace.)

Kontakt: tel: 773 172 405

Whatsapp: 775 146 196

Email: zenisek.vaclav1@seznam.cz

 

VIDEO Leták na Bytové buňky, k tomu domu za 1 EUR v Itálii nebo na louce na Maltě. Pasy pro Kubánce.

https://www.youtube.com/watch?v=LdafyjJdhZs

VIDEO Kniha Chytrý táta – najdeme na Maltě Maltézské rytíře jako sponzory pro vydání knihy v USA

https://www.youtube.com/watch?v=oPknL5S8MdA

Najdeme společně se Standou Hovorkou na Maltě nakladatelství, které bude mít zájem vydat tuto naší knihu jak v USA na Wall Street, tak i pro Arabské emiráty a do dalších bohatých zemí. Kniha učí finanční vzdělanosti i velké profesionály, finanční poradce v USA, bankéře renomovaných bank, správce fondů apod. Je nepostradatelná pro život a kdo jí jednou přečetl, nikdy již jí nedá z ruky. Každý si tam pak může dopsat své věnování. Kniha je velmi pěkný dárek a v rodinách je čtena všemi napříč spektrem. Je jediná svého druhu na světě a jedná se o Český originál.

VIDEO Hlasová nahrávka Zdeně Synkové, že by také podepsala emisi dluhopisů na 25,000.000,- Kč za 10%

odkaz na video zde: https://www.youtube.com/watch?v=wcle8TVOvuo

Popis: Měli jsme o tom schůzi s právníkem advokátem panem Mgr. Vladimírem Náprstkem v Berouně. A jde o to, že by jsi jednu emisi na 25,000.000,- Kč (Slovy Dvacet pět milionů korun českých) podepsala také. Jako jí podepisují jiní lidé. Odměna společně pro Tebe, ale i pro callcentrum a pro investiční zprostředkovatele činí až 10% z emise.

VIDEO Zvuk Každá rodina i osoba v ČR si může vydat emisi dluhopisů do 25 mil. bez ČNB a mít až 10%

odkaz na video zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=NirgNq5SnPA

Popis u videa: ID 29858 - I IČAŘ I S.R.O. SI si mohou vydat svoji emisi do 1 mil. EUR bez souhlasu ČNB a mít až 10% z výše emise mít jako Upisovací poplatky i s cenou za zprostředkování prodeje cenných papírů, vydaných a vytištěných nemovitostních dluhopisů s garancí pro investory od banky. Prodej se dá zařídit.

VIDEO Zvuk Auto za 1,- Kč, na nabídku Pasivních příjmů ze 4. pozice z lidí pod sebou ID 26941. Garance.

odkaz na video zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=Slc-E6w50gs

VIDEO VIDEO DOPIS - Pronajmout si callcentrum na Wall Street v USA, a prodávat naše dluhopisy Američanům

odkaz na video zde:

https://www.youtube.com/watch?v=cLcgDjYEqSU

Popis u videa: VIDEO DOPIS - Pronajmout si callcentrum na Wall Street v USA, aby nám prodávalo naše dluhopisy i ty akcie Američanům

SMS Pavlu Šámalovi

Pavle, na tom Wall Street si pronajmout callcentrum a ze by prodavali Americanum, je jich 320 milionu, ty nase dluhopisy a akcie. Nami natistene. A opuncovane CSOB a.s. V USA punc CSOB a.s. uznávají. Již jsem se tam byl zeptat a také jednal s Gowwermentem Kanady v Edmontonu. A oni tomu nabízí oficiální podporu a jednal jsem i v Kanadských bankách v Edmontonu.. Tak to promysli, ze tim to zacalo. Musí k tomu být Dohledová organizace z Kanady. Jen v tom pokračovat a jen to dotáhnout to. Stálo mne to mé peníze a jsou v tom a tak to proste je. Tak si vygoogli ten Wall Street. Asi mi tam budou rozumět, když jde o cenné papíry kryté bankou s mezinarodnim reitingem. Asi, to se musí vyzkoušet. V.

Pro Družstvo investorů IČO 025 50 300

Místopředsedkyně: paní Jana Jelínková

Místopředsedkyně: paní Marie Frantová

Stanovy družstva:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/druzstvo-investoru/stanovy/

Ing. Václav Ženíšek

infoburza.eu

T: +420 773 172 405,

Whatsapp: 775 145 196

E: zenisek.vaclav1@seznam.cz

https://www.infoburza.eu/

INFOBURZA je bankovní příprava staveb v České republice. Nabízíme tisk nemovitostních dluhopisů. Nabízíme součinnost s vyplňování žádosti na ČNB. Nabízíme součinnost s vyplňováním žádost na ČSOB a.s. o 60 mil. Kč na bytový developerský projekt.

Reference a osoby, které mohou reference potvrdit

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/reference/

Informace o osobě Ing. Václav Ženíšek z Obchodního rejstříku

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoba/333142/

Informace pro firmy, videa a naše články do obecních novin

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30684/

Vyhledat v Růžovém systému projektantů

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/infoburza/klienti2/221111/221111/

Nové webové stránky – Naše – Technologie – Jídlo, strava – Inovace – Development - Služby

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39864/

NAŠE APLIKACE do Google Play a do APP Store pro rodiny v EU na výplaty zisků.

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/...

Tak si můžete kliknout, ano?

VIDEO Hotel Kamenný Přívoz za 11 mil. Kč - vnitřek - a postavit patrový objekt na prodej starších aut

odkaz na toto video je zde:

https://www.youtube.com/watch?v=JQLT6-1GQjg

Popis u videa: Chceme nové, čisté, voňavé. To jediné má cenu. Starý dům zbourat a postavit nový skelet. Třeba autobazar na ojetá auta, v podlažích. KOMERČNÍ OBJEKT - patrový objekt na prodej starších aut - půdorysy, řezy, situace, propočty článek zde: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30788/id33614/ . tak si klikněte

VIDEO Hotel Kamenný Přívoz - řeka, kachny

odkaz na video zde:

https://www.youtube.com/watch?v=46DUsKFP3Mk

Popis u videa: Kamenný přívoz hotel 950 m2 - DOMOVY PRO SENIORY U PRAHY Odkaz: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39850/

 

VIDEO Výroba vodky pro Němce z lidských extraktů – máme brát výkaly od cukrovkářů

odkaz na video zde:

https://www.youtube.com/watch?v=3K-HC977wGE

Pan JUDr. Lubomír Lédl je poslanec naší vlády, a zastupitel a náš plán dělat pobočky v Německu podporuje. Na Pražském magistrátu jsme probírali náš plán, tvorby českých poboček po celém Německu. Pan JUDr. Lubomír Lédl je poslanec, a zastupitel a náš plán podporuje. Jednala s ním i paní Marie Frantová, místopředsedkyně Družstva investorů.

Vyprávěl bych Vám o panu Mgr. Lubomíru Lédlovi z Magistrátu Prahy, a´t si ti, kteří se nějak neorientují, dojdou za ním… Že jsme mu byli představit a již že jsme s ním projednávali na Pražském magistrátě, a to jako fakt a vážně, že budeme v Německu dělat pobočky. A ty pobočky že budou vyrábět líh z lidských extraktů (z hoven Němců) a prodávat pak bude líh jako vodka pro Němce a v Německu... a Marie Frantová, že toto vše dosvědčí, že také pana Mgr. Lubomíra Lédla, poslance parlamentu také u pražského Magistrátu hlavního města Prahy osobně zná… On lidský extrakt má cukernatost 10% a co má 11% cukernatost, tak z toho jde vyrobit líh. Takže bude stačit jen dosypat trochu cukru…. A pan JUDr. Lubomír Lédl pohotově dodal, že když budeme brát lidské extrakty od cukrovkářů v Německu, tak že ušetříme za cukr. A to jako vážně a s vážným obličejem.

Pan Judr. Lubomír Lédl byl také u soudního procesu, který soudil pan soudce Śott. Byli tam s ním také paní Jana Jelínková a paní Marie Frantová. Měl i tyto věci ve spise, vše musel pečlivě prostudovat a prostudoval. A aby investoři dostali a dostávali své peníze a pak také výnosy z prodeje takto vyráběné vodky v Německu Němcům.

Zmiňovali jsme i vydání dluhopisů na koupi mladé krávy a její chov a pak její prodej. Tzv. ŽIVOČIŠNÉ DLUHOPISY.

Je ještě k vyzkoumání, zda míchat lidské extrakty a kravskými a nechat v hospodářských místnostech kvasit a brát Německé dotace na chov krav.

Vždy by se mělo začínat v malém. ……….

Hypotéku na nemovitost v zahraničí. 1 pokoj, 1 Apartmán v Německu .. úvěr bez ručení, který jde vyřídit na každé poště, do 800.000 Kč, to víte?

Příloha: pdf VÝROBA A ÚPRAVA LIHU…

Celý článek zde:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30662/

Hotel Kamenný Přívoz na léčebnu s rehabilitací, na domovy pro seniory

A na distribuci potravin, tašek po okolí, sklad potravin a jejich nákladní do tašek a rozvoz přes Bolt. .

Odkaz na Botl (jen doporučení) je: https://bolt.eu/en/invite/?code=TRHV9

Tak si klikněte.

Zobrazit méně

 

VIDEO Hotel Kamenný Přívoz z r. 1862 na prodej za 11 mil. Kč

odkaz na video zde:

https://www.youtube.com/watch?v=JeDGYH9r14A

Popis u videa: PRO INVESTORY - Kamenný přívoz hotel 950 m2- DOMOVY PRO SENIORY U PRAHY Odkaz: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39850/

Hotel Kamenný Přívoz

odkaz na video

https://www.youtube.com/watch?v=zsgTnBqCcrg

Popis u videa: Více informací a technická zpráva zde: PRO INVESTORY - Kamenný přívoz hotel 950 m2- DOMOVY PRO SENIORY U PRAHY Odkaz: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39850/

VIDEO Ing. Pavel Dobeš, geodet a zeměměřič, z Prahy 5 Polohopis a Výškopis. soubor *.dwg pro projektanta

odkaz na video zde:

https://www.youtube.com/watch?v=IReF0duhJAE

Popis u videa: Ing. Pavel Dobeš zná Jana Jelínkovou, místopředsedkyni Družstva investorů, byl tenkrát na schůzce v Běchovicích, Praha 9. A zná ing. Petra Staňka z Brna, kterého zná také Martin Luňák, z doby tenkrát. A Martina Luňáka zná zase Marie Frantová a ta zná zase projektanta Ing. Vladimíra Beneše z Plzně a ten zná účetní Bc. Veroniku Levou a ta stavební firmu Jaroslav Peroutka z Mirošova (u Plzně).

Když je stavební pozemek k prodeji, třeba na výstavbu několika rodinných domů, nebo činžovních bytových domů. Pak udělá soubor *.dwg a ten dá projektantovi. A ten projektant potřebuje, aby do něj udělal kresbu. Plán zástavby území.

Ukázka takového plánu zástavby pozemků zde:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/22.jpg

Tak si na odkaz klikněte a uvidíte obrázek.

VIDEO Monitoring.13.1. 2023 hovor s Pavlem Šámalem – nic do týdenního plánu, žádné objednání služeb Outsorcingu

odkaz na video zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=U59A3u6xm0M

Popis u videa: 13.1. 2023 SCHVÁLENO PER ROLLAM – OBĚŽNÍKEM. Na dálku.

Monitoring. Nahrávka na nahrávací zařízení. To je přesně podle zákona o monitoringu.

13.1. 2023 hovor s Pavlem Šámalem – nic do týdenního plánu, žádné objednání Outsorcingových služeb a klienti do družstva Stavební družstvo Plzeňka

Hovor s Pavlem Šámalem. 9 bodů.

1) Do týdenního plánu na příští týden si nic nedává.

Ani to vyřizování klientů, jak podepsal tuto smlouvu: Buď bude platit za kontakt na klienta a pak si nechá celou finanční provizi za zprostředkování financí nebo nebude nic platit za kontakt na klienta a pak dá 1/3 své finanční provize. Tak jako tak máme dostávat peníze. Realitní provize za klienta si necháme. Odkaz: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id33568/ Jako sliboval před 2 lety, že si přebírá do péče klienty na Kunratice Praha 4.

A říkal jsem mu, že za to, co slibuje se ručí. Slyšel mne. A že co se dohodne, se má dodržovat a má to platit.

2) Žádné objednání našich pěkných Oursorcingových služeb za 10.000,- Kč měsíčně, splatné peníze k 10. dni v měsíci. Přitom ve stanovách družstva v článku 26 má povinnosti člena, pracovat a platit. Služby zde: INFOBURZA objednávky http://www.konzultacni-spolecnost.cz/infoburza/objednavky/

3) Že se budou dělat schůzky s těmi až 100 realitní makléři přes ZOOM. S těmi 36 body ke spolupráci. A jestli bude chodit na ZOOM a bude pomáhat získávat realitní makléře, aby oni měli za Areál což je 136 apartmánů po á 100.000,- Kč za 1 apartmán, tedy celkem až 13,600.000,- Kč (Slovy Třináct milionů šest set tisíc korun) . A jestli má radost, že oni budou mít tak pěkné peníze.

4) Že se budou skládat vždy tři realitní makléři na zprostředkování těch 6 bytů od těch tří developerů. Paní Daniela Randáčková, paní Jana Kynčlová MM, kterou viděl u pozemků Vráž a že mám novou paní z Nymburka. A jestli tomu rozumí, že ve stanovách máme středisko a to že vedou vždy tři lidé a z nich se vždy dva nebo dvě spolu dohodnou a třetí, třetí může být třeba nemocný nebo nefungovat, ale systém poběží. A že máme databázi 730 developerů. Jen s paní Danielou Randáčkovou probrat.

5) Klienti na akci viladům Benešov, že by vstoupili do Stavebního družstva Plzeňka. A pak se udělá členská schůze, změní se stanovy. A třeba se domluví i změna některých členů ve vedení. Na akci aby měl pan Mgr. Vladimír Náprstek první peníze za klienty na byty. A pan Ladislav Laník že chce, aby mu jezdila jeho nákladná auta s materiály na stavby. Peníze za nákladní automobilovou dopravu. A jestli mu Pavel Šámal rozumí, když jej osobně zná. Na začátku jsem svolával schůzi s klienty na pozemky u Plzně od 15.00 hod., a od 16.00 hod. s klienty na byty Plzeň, Rokycanská. Ale pak jsem ze zdravotních důvodů kvůli noze jet nemohl, poslal jsem místo sebe zástup Pavla Šámala. Cíl bylo založení stavebního družstva pro klient na byty. A tak se tak nějak prozatím založilo na základě mé práce Stavební družstvo Plzeňka. A když jsem byl pak na schůzce s panem Ing. Janem Zdražilem v Plzni a on odpověděl, že ano.

6) Ing. Zdražil, že dá 12.000,- Kč na Stavební družstvo Plzeňka a to uzavře smlouvu s firmou Jana Jelínková na ten roční poplatek 12.000,- Kč. Ale smlouvu řádně podepíší ve třech vyhotoveních Ing. Jan Zdražil, Pavel Šámal a za firmu Jana Jelínková e Jana Jelínková.

7) Že se bude podepisovat na smlouva na tu akci Benešov. Konkrétní vila, konkrétní objekt, konkrétní byty a konkrétní realitní provize a komu. A že je jedno, jestli jí podepíše třeba jen 6 lidí z deseti. Že bude 10 paré. Z toho 1 paré se bude podepisovat na poště s ověřeným podpisem a 9 paré propiskou. A že se věci připraví v tiskárně. A objíždět je bude paní Marie Frantová. Projekty: Ing. Jiří Rejlek, projektant, Bechyně.

8) Že mi sliboval, že ty podmínky na tu emisi těch nemovitostních dluhopisů, ta jejich kontrola, od Mgr. Petra Janečka budou do 31. 10. 2022.

9) Že pan Mgr. Vladimír Náprstek také nemá dodnes tu smlouvu na těch 0,95% z jednoho klienta na byt. Takže slíbil, že oběma právníkům zatelefonuje a dá věci do pořádku.

Zapsal: Ing. Václav Ženíšek Tel.: 773 172 405

Rozdělovník:

Jarda Peroutka, Mirošov (stavař), bývalý franchisant našeho systému, investoval peníze, aby měl z toho stavební zakázky

Martin Luňák, dělal mi Projekt Manažera

Mikuláš Böhm, jeho asistent

Ladislav Laník

Daniela Randáčková

Lenka Davídková

Jana Kynčlová MM

Mgr. Vladimír Náprstek, advokát

Jana Němcová, Liberec, pracovní úřad

Jana Vrhelová, Zdíkov

Lucie Horká, Břeclav

Lucie Němcová, u Brna

Jana Jelínková

Marie Frantová

Miloš Hora, Bussmark

Ing. Jan Zdražil, HANSTAV s.r.o.

Ing. Dana Vítková

Marcela Fialová

Mgr. Roman Machura

Ing. Jiří Rejlek, projektant, můj spolužák z ČVUT a.s. a zastupitel v Bechyni, dříve místostarosta

Štěpánka H. z Plzně

Bc. Veronika Levá, účetní, byla z Plzně

Můj syn Václav Ženíšek (zná Bc. Veroniku Levou i Martina Luňáka)

Odkaz na tento monitorovaný zápis na Kartě Infoburzy zde:

https://www.infoburza.eu/id39818 (monitoring je nahraný zvuk na nějaké nahrávací zařízení) .

VIDEO Martine, nastuduj si s asistentem co to Svěřenský fond za 90,- Kč na pasivní příjmy z lidí pod sebou

odkaz na video zde:

https://www.youtube.com/watch?v=aRCTZLSOZUM

Popis u videa: Martine, nastuduj si s asistentem co to Svěřenský fond za 90,- Kč na pasivní příjmy z lidí pod sebou

Lidé, rodiny, budou zvědaví a budou googlovat.

Svěřenský fond je analytický účet. Který vedou tři lidé. Zakladatel. Správce. A dohlíží Dohledová organizace.

*) analytický účet je třeba tabula v excelu, platební kalendář plateb třeba za pojištění auta. Nebo investice. A výplaty investic.

Svěřenský fond nemůže dostat pokutu, není ani fyzická, ani právnická osoba.

Musí se zakládat u notáře. Takže ověřené podpisy u notáře.

3 podpisy á 30,- Kč je 90,- Kč.

Zakládací listinu sice má sepisovat podle zákonu rodina nebo fyzická osoba, ale můžeš jim napovědět, ukázat vzor.

Zvolíš se jejich správcem. Do Svěřenského fondy si mohou ukládat cokoli. Rozšířili to. Takže i lidi na práci pod sebou v obchodní struktuře. Pamatuješ na naši Základní nabídku pro rodiny, 2 strany A4, 5 bodů, z roku 2011. Odměn přímé a odměny do 8 mi řad k tomu. Otočený květák.

Do Svěřenského fondu si mají něco dát. Já tam dal Bílou knihu Infoburzy jako návod pro správce, co má dělat. A rodina, fyzická osoba, jen sleduje, jak se jí dělají peníze z developmentu s obcemi, kde na byty platí peníze stát přes ministerstvo, tedy jisté státní peníze.

A vyzkoušej si to na lidech okolo sebe, otázkou, jestli by chtěli pro svoje děti mít vlastní svěřenský fond na pasivní příjmy pro své děti za 90,- Kč.

A uvidíš, co budou říkat.

Mně to podepsali. A jak jsi kdysi říkal, nejprve to musím prodat já a pak teprve Ty. Tak to zkus. A proher to i se svým asistentem. Googlovat umíš.

Příloha: O svěřenském fondu jako institutu, to můžeš posílat lidem zdarma. Také informace na webu:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/sf/

Vzory zakládacích listin – pro inspiraci, nebo převzetí, jak chceš, můžeš.

zakládací listina id26406 na inkaso z pronájmu z nemovitosti, na 6% ročně, s částkou 20.000,- Kč.

Odkaz: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id26406/26406.pdf

zakládací listina id26412 s částkou 5.000,- Kč.

Odkaz: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id26412/26412.pdf

zakládací listina id26414 s částkou 10.000,- Kč.

Odkaz: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id26414/26414.pdf

Teze o Svěřenském fondu jako institutu - od právníků.

Odkaz: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/infoburza/dokumenty3/teze_o_sverenskem_fondu.pdf

zakládací listina id26420 pro stavební firmy s částkou 12.000,- Kč.

Odkaz: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id26420/26420.pdf

zakládací listina id26421 na Vzorový dům s částkou 60.000,- Kč.

Odkaz: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id26421/26421.pdf

zakládací listina id26424 na Svěřenský fond za 90,- Kč

Odkaz: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id26424/26424.pdf

zakládací listina id27420 na Švýcarský svěřenský fond na splácení závazků a dluhů.

Odkaz: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27420/27420.pdf

Ründungsurkunde id27420 die Einrichtung des Treuhandfonds

Odkaz: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27420/ger/

Tak se koukni. Má to myšlenku. A EU má hodně rodin. Prostor na to je.

S přátelským pozdravem a přáním pěkného dne

Ing. Václav Ženíšek

tel.: 773 172 405,

Whatsapp: 775 146 196

Moje videa, můj VIDEO KANÁL:

https://www.youtube.com/@vaclavzenisek8477/videos

Twitter:

https://twitter.com/zeniseking

Reference:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/reference/

INFOBURZA – můj internetový portál:

https://www.infoburza.eu/

A hned v prvním článku (je to redakční systém) máte hned odkaz na to jednání na ČSOB a.s. ústředí a z toho vizitky. Akciovou společnost HARDEST a.s. jsem již zakládal a to v roce 2000, což je dlouho, můžete se podívat na úplný vpis této společnosti na portále Justice.cz , takže zkušenosti mám.

Správce svěřenských fondů na pasivní příjmy z lidí pod sebou za 90,- Kč pro České lidi a za 4 EUR pro cizince a pro rodiny z celé Evropské Unie Odkaz:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id33400/ přistupuje se k svěřenskému fondu ID 27420 – Švýcarský svěřenský fond

VIRTUAL OFFICE – listopad 2021

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id35000/211126/

VIRTUAL OFFICE 1

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id35000/210625/

VIRTUAL OFFICE 2 - NÁŠ CROWDFUNDING – nabízíme finančním poradcům a maminkám z Facebooku (investice od 20,- Kč po SMS)

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id35000/210828/

PLATFORMA Růžový evidenční systém – projektanti PLATFORMA Růžový evidenční systém – projektanti, každý na Areál za 400,000.000,- Kč Odkaz na Platformu evidenční Růžový systém

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/infoburza/klienti2/221111/221111/

Tak si klikněte.

kod do nasi kryptopenezenk

0x6731a59c7c8629a8f9c18e934e5cb33691dec735

a odkaz na Kod je zde na této webové stránce

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39782/

Uvádí se do internetové směnárny.

Náš Katalog 60 ti produktů – i placení meziprovizí ze Základní nabídky pro rodiny, do 8 mi řad

Odkaz:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/produkty/

Tak si katalog otevřete.

VIDEO Reference na Ing,. Václava Ženíška, Optimstav s.r.o. od Martina Luňáka na jeho přednášení kontakt

odkaz na video je zde:

https://www.youtube.com/watch?v=d1gKr7f7Lq8

Popis u videa: Ahoj Václave, zrovna nedávno jsem potkal člověka, který by ti jak z oka vypadl a říkal si, že i když jsme spolu "skončili" né za úplně super suber okolností - bylo by fajn poděkovat.

Tak jsem rád, že kus života jsem s Tebou mohl strávit.

Dalo mě to dobrý základ i určitý druh přemýšlení, který jsem rozvedl a řeším i teď.

Vidím, že stále se točíš kolem investic to se nezměnilo ani u mě.

Měj se dobře a hlavně ať Ti slouží zdraví. To je nejdůležitější.

S úctou a pozdravem, Martin Luňák

Kontakty na mě: tel. 775 517 070

www.martinlunak.cz

video --- Jsem součástí GFF - holdingová skupina zítřka

https://gffgroup.cz/

Frontman s.r.o. - zrychlujeme růst firem

https://www.imfrontman.com/

Nastav.IT - víme, kam kliknout

https://nastav.it/

Future Farming s.r.o. - produkujeme nejkvalitnější potraviny

https://www.futurefarming.cz/

Kontakt moje pravá ruka (asistent) :

Mikuláš Böhm

tel. 792 314 057

bohm@gffgroup.cz

VIDEO Angažmá realitním makléřům na Areály za 400 mil. Kč přes Byty cz

odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=nhArskG23rM

Popis u videa:

Odpovědní formulář - Text realitním makléřům 2. Varianta 2.000 znaků-to jde

Přes jednotlivé inzeráty na www.byty.cz 79 okresů v ČR

Rádi bychom Vám zaslali nabídku na email.

body harmonogramu, postupových kroků spolupráce.

Informace, princip, postup. Smlouva o podpoře (u stavebních firem),

Outsorcingové služby (máme na internetu),

představení areálu za 400 mil. Kč,

reference, (máme)

financování, (video už máme na kanálu Marie Frantová)

rezerva 15%, (video mám na kanálu Václav Ženíšek)

projektanti, (Růžový systém máme, klikací)

právníci (máme)

a když tak najdeme další

a fond pro developery, (info viz video)

další možnost koupit a rozprodat činžovní dům v Praze 1, (body harmonogramu máme)

body schůzky s právníkem, (o tom, jak s nemovitostními dluhopisy vydané i třeba běžnou fyzikou osobou)

data ke stažení, (4 Úschovny, jedna stránka na ně ke stažení souborů, lze snadno poslat odkaz).

promítání, poslech,

naše rekvalifikační kurzy pro pracovní úřady na koordinátory družstev na byty,

telefonát s pracovním úřadem,

kontaktování školící agentury,

nárok na regulovanou výši nájemného 61,10 č za 1 m2,

skládání klientů do malých bytových družstev při rekvalifikačních kurzech, za použití Otevřené účetní knihy – blokchainu na evidenci klientů na byty,

korespondence s obcemi.

Celý text jde překopírovat odtud: (2.000 písmen).

Dobrý den,

využívám tento odpovědní formulář pro zaslání odpovědi a současně pro kontaktování.

Kdysi jsme měli portál Infoburza a také šly k podaným inzerátům psát odpovědi, které chodily na email toho, kdo si inzerát zadal. A ještě se párovala nabídka s poptávkou. Docela šikovná věc na tehdejší dobu. Rok 2004.

Ale proč vám píši:

Dovolte, abychom přiblížili možnost malé spolupráce. Jedná se o naši činnost v developerství a nabízíme Vám realitní angažmá.

Rádi bychom Vám zaslali nabídku na email. Spíš body harmonogramu, postupových kroků spolupráce.

Informace, princip, postup. Smlouva o podpoře, Outsorcingové služby, představení areálu za 400 mil. Kč, reference, financování, rezerva 15%, projektanti, právníci a fond pro developery, další možnost koupit a rozprodat činžovní dům v Praze 1, body schůzky s právníkem, data ke stažení, promítání, poslech, naše rekvalifikační kurzy pro pracovní úřady na koordinátory družstev na byty, telefonát s pracovním úřadem, kontaktování školící agentury, nárok na regulovanou výši nájemného 61,10 č za 1 m2, skládání klientů do malých bytových družstev při rekvalifikačních kurzech, za použití Otevřené účetní knihy – blokchainu na evidenci klientů na byty, korespondence s obcemi, se starostou Janem Birke, starostou z Náchodu a bývalým členem vlády ČR.

A tedy co za spolupráci, když pomůžete s podporou.

Prodávat budoucí byty a apartmány.

Prodávat stávající byty.

Jednáme s 30 ti projektanty a plánujeme s každým řešit, aby projektoval areál za 400 miliónů korun. Z poloviny komerční a z druhé poloviny bytový.

Financování každého areálu přes investory a přes cenné papíry.

Zastřešeno dvěma našimi právníky advokáty. Celé bych to na dálku postupně představila, mohu představit?

S Vámi je smlouva jednoduchá.

Nejprve smlouva jen o podpoře a součinnosti.

A pak se uvidí.

Můžeme tedy zaslat na sms odkaz na Harmonogram postupových kroků s realitními makléři? Ano?

Děkuji, pro Družstvo investorů Lenka Davídková,

Koordinátorka Infoburza

www.infoburza.eu

VIDEO Monitoring - Rozdělení realitní provize za zprostředkování prodeje stavebních pozemků Kralupy Minice

odkaz na monitoring, nahraný hlasový záznam smlouvy, uzavření smlouvy distančním způsobem

https://www.youtube.com/watch?v=gHgk5KRc2cQ

Popis u tohoto videa: U této schůzky byla paní Daniela Randáčková jako svědek, což potvrdila paní Marii Frantové, místopředsedkyni Družstva investorů. A pak to ještě potvrdila panu Pavlu Šámalovi, bývalému majiteli a jednateli společnosti ŠEMDA, s.r.o. a majiteli a jednateli Konzultační společnosti, s.r.o., když jsme spolu byli za v její kanceláři na Praze 3, Koněvova ulice.

Monitorované rozdělení provize za zprostředkování prodeje stavebních pozemků Kralupy Minice:

Je vidět jasně na tomto monitorovacím záznamu:

JUDr. Karel Jelínek, právník, 1. Vltavská .... 300.000,- Kč

pan Radek Hájek, realitní makléř, Kladno, Home4People.... 300.000,- Kč

pan Ing. Václav Ženíšek ... 300.000,- Kč

pan Josef Demeter, realitní makléř, Kladno … 100.000,- Kč

obchodní síť Konzultační společnosti, s.r.o., tipařky, spolupracovnice, které zasílaly SMS zprávy …. 100.000,- Kč

2) Provize jdou z úschovny po koupi pozemku.

3) na provize pro obchodní síť pro tipařky, spolupracovnice se dá faktura od společnosti ŠEMDA, s.r.o., později přejmenovaná Pavlem Šámlem na název Wellness Lifestyl s.r.o.

4) Nejprve pozemky Kralupy Minice, pak JUDr. Karel Jelínek s panem Laníkem a Radlem Hájkem – návštěva majitele pozemků Zdimeřice 66, pro tu výstavbu těch 136 apartmánů, návštěva pana Michala Kukačky.

5) další pozemky pro výstavbu, které má paní Randáčková

6) firmám na malé byty, nabízet na 30% ceny bytu zprostředkování financování. A 70% ceny bytu že by bylo vždy přes nové bytové družstvo a úvěr by poskytla banka. A splácela by se anuitní splátka.

Ze získaných peněz by se jejich část použila na callcentrum CORTEX a.s., kde již bylo provedeno předběžné jednání. A telefonovali by projekt stavební firmy. A telefonovali by projekt 2.300 našich investorů.

Ze získaných peněz by se jejich část použila na callcentum Jůnová a callcentrum Jan Černý pro práce direct marketing na získávání klientů na 4 otázky, mezi nimi i zájezdy do Itálie do Milána na fotbalová utkání .

Ze získaných peněz by se jejich část použila na A dále i direct marketing na obce a na jejich obecní zastupitele.

Ze získaných peněz by se jejich část použila na marketing na firmy na stabilizační byty, jako byl náš dopis na firmu AGEL, která má 14.000 zdravotních sester, že by některým pořídili 500 stabilizačních bytů.

Nový Občanský zákoník - Oddíl 2 - Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory Obecná ustanovení

§ 1820

Sdělení před uzavřením smlouvy

(1) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,

§ 1821

Pokud podnikatel spotřebiteli nesdělil údaje o dalších daních, poplatcích a jiných obdobných peněžitých plněních, které spotřebitel ponese podle § 1811 odst. 2 písm. c) nebo o nákladech podle § 1811 odst. 2 písm. e) nebo podle § 1820 odst. 1 písm. g), není spotřebitel povinen tyto daně, poplatky, jiná obdobná peněžitá plnění nebo náklady podnikateli hradit.

§ 1822

Obsah smlouvy (1) Smlouva musí obsahovat i údaje sdělené spotřebiteli před jejím uzavřením. Tyto údaje lze změnit, pokud si to strany výslovně ujednají. Uzavřená smlouva musí být v souladu s údaji, které byly spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy. Tyto údaje lze změnit, pokud si to strany výslovně ujednají, jinak platí jako obsah smlouvy údaj pro spotřebitele příznivější.

(2) Podnikatel vydá spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení.

§ 1823

Závazky ze smluv o poskytování služeb

Je-li předmětem smlouvy poskytování služeb, začne podnikatel s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele učiněné v textové podobě.

Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem

§ 1824

(1) Sjednává-li se smlouva prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, sdělí podnikatel spotřebiteli údaje uvedené v § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1.

(2) Pokud prostředek komunikace na dálku neumožňuje poskytnout spotřebiteli všechny údaje, obdrží spotřebitel alespoň údaje podle § 1811 odst. 2 písm. a), b), c) a g) a údaje podle § 1820 odst. 1 písm. b), c) a h). Ostatní údaje sdělí podnikatel spotřebiteli v textové podobě nejpozději do doby plnění.

VIDEO Investiční společnost, která financuje developerské projekty a 36 bodů schůzky u Daniely Randáčkové v Praze 3

odkaz na video je zde:

https://www.youtube.com/watch?v=yVGHobrnWX8

Popis u videa:

Jak jsem se sešel s panem Milošem Horou, Bussmark, 2.500 bytů, na areálu HAMR v Praze

Bod 02 Schůzka paní Jany Jelínkové s panem Milošem Horou.

Bod 03. Případ pozemky Kralupy, zprostředkování prodeje, rozdělní 1 mil. Kč. Zápis. A monitoring. Předem. A je potřeba písemné ověřené potvrzení od paní Daniely Randáčkové. Aby nemusela chodit k soudu. Aby se u soudu dalo říci žalovanému Radku Hájkovi, že mu bude stačit tato podané písemné svědectví, s ověřeným podpisem. V monitoringu také slib, že bude dělat na developerské akci výstavby. Znal akci 136 apartmánů Zdiměřice u Prahy z katalogu INFOBURZA 04. A peníze z provize za pozemky Kralupy se mají použít na zaplacení direct marketingu třem callcentům. Na telefonování stavebních firem a na obtelefonování našich 2.300 předběžných klientů. A jiné callcentrum á zase telefonovat dotazníky se 4 otázkami pro investory. Máme až 200.000 telefonních čísel na ně a je tedy komu telefonovat. A zapisovat do odpovědního formuláře Infoburzy.

Bod 04. Jak se projednala spolupráce na callcentru CORTEX a.s.

Bod 05. Jak odpověděl právník advokát pan Mgr. z Kladna na pomoc s případem podíl z provize za zprostředkování prodeje pozemků Kralupy Minice. A jak jsme jej s Pavlem Šámalem navštívili.

Bod 06. Jak odpověděl právník advokát pan Mgr. Vladimír Náprstek z Berouna. Jak jsme se sešli v kanceláři u Pavla Šámala, v Berouně. Jak jsme probrali případ pozemky Kralupy Minice, jak jsme domluvili, že bude mít 0,95% z ceny prodaného bytu, na smlouvu s Pavlem Šámalem. A jak jsem mu vyprávěl o principu, že se ze 100 mil. Kč a pak s rezervou ze 115 il. Kč, ze kterých 15 mil. Kč zbyde, jak se odvezou do Švýcarska, do banky tam, dají se na konto. A od účtu se přiveze platební karta. A ta se předá Polce Sylwii Maik. Právně dohlédnout.

Bod 07. O zařízení na nahrávání hovorů, to je potřeba.

Bod 08. Zákon o monitoringu, o uzavírání smluv distančním způsobem.

Bod 09. Zvuk pro klienty na akci Ďáblice, byty za 40% ceny

Bod 10. Zvuk pro klienty na proluku akce Plzeň. Byty za 30% ceny.

Bod 11. Pan Miloš Hora už byl na pozemku Zdiměřice 66, u Vestce u Prahy.

Bod 12. Sestavní postupu, jak to bude s vydáním těch nemovitostních dluhopisů kteroukoli fyzickou osobou v ČR.

Bod 13. Schůzka v Berouně s právníkem Mgr. Vladimírem Náprstkem a s Marií Frantovou, která bude podepisovat ty podmínky nemovitostních dluhopisů do 25,000.000,- Kč.

Bod 14. Návštěva Komerční banky a.s. pobočky na Zahradním Městě a projednávání, že by dělali bankovní úschovu. A pak podruhé na to nové s.r.o.

Bod 15. Krypropeněženka s platební kartou, Wirex a platby Visa. Bod

16. Zákon, že je potřeba kryptoměnu řádně ukotvit. Což by šlo.

Bod 17. Naše služby, Nabídka č. 03

Bod 18 Naše služby, outsorcing., za paušál 10.000,- Kč měs.

Bod 19. Naše služby, outsorcing k developerskému projektu, jednotlivě.

Bod 20. Objednávání služeb distančním způsobem, na dálku, s nahráním na nějaké nahrávací zařízení, třeba na video.

Bod 21. Byt za 1,- Kč

Bod 22. Auto za 1,- Kč, pro zjednodušení nabídky. Zvuk. Výklad. Vysvětlení.

Bod 23. Dům za 1 EUR v Itálii.

Bod 24. Byty cz a realitní makléři tam. .

Bod 25. Hodně projektantů, každý by projektovat jeden Areál za 400,000.000,- Kč

Bod 26. Pro jednoho klienta jen výpis jeho obdélníčku se třemi klikacími odkazy.

Bod 27. Získání pokynu k převodu peněz přes internetovou směnárnu. Uvádí se tři věci.

Bod 28. Slíbeno panu Ladislavu Laníkovi, že bude mít těch 50 mil. Kč zisku z toho 1 areálu (kdy se ze 100 mil. Kč musí zaplatit 50 mil. Kč investorům).

Bod 29. Slíbeno panu Ladislavu Laníkovi, že z dalších areálů se dělil z každým další ředitelem firmy napůl.

Bod 30. Řešeno s panem Ladislavem Laníkem, že by reality na ten jeho Areál zajišťovala Daniela Randáčková a měla tak za 136 apartmánů po 100.000,- Kč za každý celkem 13,600.000,- Kč.

Bod 31. Akce dům s 8 byty v Benešově. Už předjednáno. Rozdělní peněz černé na bílém, předem. Podpis 10 ti účastníků a příloha.

Bod 32. O podpoře prodeje knihy Chytrý táta školám.

Bod 33. Developeři. Také dělají družstva. Psal jsem jim email. A posílal 4 úschovny. Napadlo mi od tří developerů kupovat po 2 bytech a na 6 bytů vždy dělat nové bytové družstvo.

Bod 34. Máme tabulku 730 developerů.

Bod 35. Bytové buňky. A smlouva pro Ičaře na Obchodní zastoupení. Máme ji připravenou a projednanou.

Bod 36. A pak inzerovat na jednom stavebním pozemku třeba 6 bytových buněk. Jako jsem inzeroval Psáry u Prahy. Dělá se k tomu webová stránka.

Bod 37. Diskuse

Podaný inzerát na bazoš

Podá se inzerát na Sreality cz

OCTOPUS

Seznam 50 ti půdorysů

Inzerce na IDnes

na serveru Byty cz vidíme realitní makléře u inzerovaných nemovitostí.

Oslovování realitních makléřů a připravený text.

Články do radničních listů

Grafy produktivity obcím se jmény volených zastupitelů

Komunikace se starostou Janem Birke z Náchodu.

Videa Marie Frantové na you tube, video 176 slajdů, 4 typy schůzek.

Videa, kanál Václav Ženíšek, jak se vydělá 15 mil. Kč ze 100 mil.

Erika Krtková, Harmony (podá referenci na Ing. Václava Ženíška, pracovala na HPP pro něj v letech 1996, 1997, 1998, 1999 

VIDEO AGEL má 14.000 zdravotních sestřiček, postavíme jim 500 podnikových bytů. Stabilizačních bytů

odkaz na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=dMyZ0Y__0as

Popis u videa: Dopis na AGEL 14.000 zaměstnaných zde a odkaz na Harmonogram na 500 bytů

V roce 2006, tedy 2 roky po r. 2004, kdy byl schválen zákon, že každý občan České republiky, i nepodnikající, si může vydat svou vlastní emisi nemovitostních dluhopisů a za peníze utržené za jejich prodej si kupovat nemocnice v cizině, po celé Evropské Unii i v Saudské Arábii, si AGEL jak vidíte pořídil kliniky a bere peníze od zdravotních pojišťoven.

Marie Frantová, místopředseda Družstva investorů, IČO 025 50 300, došla v září v tričku s potiskem Chodící Datová schránka s tímto dopisem osobně za zámeckým pánem zámku Koloděje.

Dopis:

Dopis na AGEL

Dobrý den, chodím k Vám s nohou do Italské, Praha 2. Na chirurgii. Pochválil bych paní lékařku. I sestřičku, a sestřičky. Veřejně. Nahlas. V jiné nemocnici na Praze 2 nebo 10 mi nechali podepsat papír, že mi budou amputovat 1 prst a uřízli mi 3 prsty u nohy a kus nártu.

Nebudu ji jmenovat.

Ale Vaše zařízení, to je lepší kvalita.

Péče, odbornost, citlivost atd. A leckdy si smysl po humor.

Koukám v čekárně na Vaší prezentaci. Je celkem dobrá, ale doplnil bych tam STABILIZAČNÍ BYTY pro Vaše sestřičky.

Víte, já jsem celkem obyčejný.

==================

Dělal jsem 4 developerská družstva na byty, postavil 500 bytů a teď dělám vymýšlení projektu pro 6.000 obcí na byty.

A u těch bytů, malometrážních, placených státem, a to od Ministerstva pro místní rozvoj, obcím, se vyřizují dotace.

A tak jsem se zvolil, že vyřizuji obcím se svými spolupracovnicemi dotace na ty malometrážní byty a byla to volba dobrá, to vám musím říci….

A ještě je tam pak podmínka ceny, a to maximální cena nájmu že je 61,10 Kč za 1 m2 bytu.

Což u bytu cca 34 m2 dělá … 2,077,- Kč na měsíc

Což u bytu 50 m2 dělá…. 3,055,- Kč na měsíc

Což u bytu 124 m2 dělá … 7.575,- Kč na měsíc

==================

A moje taktická a zdvořilá myšlenka je, že když musí být na developerském rozpočtu rezerva 15%, tak že by jeden byt byl po AGEL jako stabilizační byt pro Vaši sestřičku, sestřičky. ¨

Jako to bylo tenkrát v 70.tých letech. Známá věc.

Zaměstnanec se uvázal na 10 let pracovat u firmy a byt mu pak zůstal.

Zkoušel jsem tyto celkem jednoduché věci probírat s lidmi z Facebooku, ale dostal jsem od nich spíše nabančeno.

A tak si dovoluji napsat vám. Předpokládám, že u vás na firmě máte někoho, kdo si přečte můj dopis a kdo bude mít i chápání.

Mám ještě doplňky, obchodní finanční plánované doplňky, celkem zajímavé, na principu příjmu peněz k nájmu bytu na 10 let. A to přes inzerci na nejlepším inzertní serveru na Srealitách, kdy jsou pak za klienty realitní meziprovize, pro všechny, kdo na klientech pak pracují a jedna realitní provize je určena pro nájemce bytu od nás. Aby měl nebo měla Vaše paní sestřička lepší podmínky.

Finanční příspěvek na platbu nájmu bytu a energií.

Kdysi v roce 2005 jsem s jednou zdravotní sestřičkou z Prostějova chodil a probírali jsem ty věci. Uspávala pacienty na operačním sále.

Pravidla na rozdělování peněz jsme schválili u notáře při schvalování stanov při zakládání Družstva investorů, IČO 025 50 300 .

Pak vše doložím, to by mi šlo.

A mám i kolegyni, Marcelou Fialovou, která dělala asistentku generálnímu řediteli na záchranné službě a již 1 rok se mnou hovoří o projektu 4 dny v týdnu každý večer. Věnuje tomu svůj čas.

Má střední školu a nedokončené 2 vysoké školy. Akorát nějakou mozkovou mrtvici trochu měla, takže si nepamatuje krátkodobé věci. Ale komunikovat, umí zdvořile, způsobně a citlivě, empaticky. Má pejska a cvičila pejsky.

Takže orientaci má a je vhodná pro psaní s Vámi nebo pro telefonování s Vámi. Také zná osobně pana Pavla Šámala, jednatele Konzultační společnosti, s.r.o.

A ví, že mne pan Miloš Hora, BUSSMARK, developer, který postavil 2.500 bytů u Prahy a který udělal 5.000 aukcí pochválil.

A pochvala od takového profesionála se cení.

==================

Cíl: Cílem je Vás zaujmout.

Alespoň trochu, na krajíček.

Cílem je řešit s Vámi naši, nebo moji nabídku, to je jedno.

Cílem je pak vložit i toto do Vaší prezentace v čekárnách.

Já si myslím, že by pacienty ti měli vidět, jak dobře se koncepčně o své lidi pěkně staráte.

Ty Vaše sestřičky si to jen a jen zaslouží.

Tak budu rád, když to promyslíte.

A nejprve, nejprve se Vám musí můj nápad líbit.

Ing. Václav Ženíšek Praha

Tel: 773 172 405, 720 591 088

Více informací o mne v mém spise… i cukrovka

A mám tento odkaz na

Twitter:

Twitter: https://twitter.com/zeniseking

Pověšeno na kartě Infoburzy.eu zde:

https://www.infoburza.eu/id35351-dopis-na-agel

Odkaz na dopis, monitoring zde:

https://www.infoburza.eu/id35351-dopis-na-agel

ID 35383 POSTUP DO HARMONOGRAMU PRO 500 STABILIZAČNÍCH BYTŮ NA SPLÁTKY

Odkaz na Harmonogram na 500 bytů – zde:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dgWYB0L8tMdxqo0Fb2evPhdbkyxYRWDs/edit#gid=1190664456

Tak si klikněte a jednotlivé položky si pěkně opište do sešitu, ať e máte pěkně opsané.

Opisováním se lidé učí. (Povrchnost a zběžnost nám nepomůže).

Video o práci – odpověď zájemkyni v popisu videa

odkaz na video

https://www.youtube.com/watch?v=PI_WXoS6TKI&t=1s

Popis u videa: Písemná odpověď:

Inzerát byl:

Hledám práci jsem zodpovědná, spolehlivá, organizační, komunikativní, technicky založená akční žena, která hledá uplatnění na vedoucí pozici. Předpokládaný plat od 30 000,- plus.

Moje SMS

Take pekne rano. Ja Vam dnes slozim email. Kde to vysvetlim.

Zatim poslu odkaz na muj kanal na ma videa.

Písemná odpověď:

Dobrý den, , děkuji za Vaši odpověď. V developerském rozpočtu každé akce máme položku Koordinace. A v ní jsou peníze na měsíční mzdy, výplaty. Již jsme to tak dělali před 25 ti lety.

Ale zatím není developerský rozpočet nahozen. Jeho příprava trvá tak 3 měsíce.

A plán je dělat rekvalifikační kurzy pro až 79 pracovních úřadů a z toho peníze za rekvalifikace, tedy jisté peníze. Od státu.

A napsal jsem Rekvalifikační kurzy, je to kapitola č. 34 v mojí Bílé knize Infoburzy (402 str.).

Už od roku 2002 dělám na Infoburze, vymyslel jsem to slovo. A tenkrát jsem měl software firmu accidis s.r.o., což lze ověřit na www justice cz na úplném výpisu z obchodního rejstříku. Byl jsem jejím majitelem. Také moje reference.

K penězům.

O penězích až na prvém místě:

Zatím by se dělaly práce:

Získávání stavebních firem na naši Nabídku č. 03 . Je to na naše služby. Video smlouvu mám na svém video kanále. Nabídka je o službách zasílat pozemky stavebním firmám, na výstavby bytů, dále o pomoci s vyplněním žádosti na ČNB o souhlas s vydáním emise nemovitostních dluhopisů a také o pomoci ze žádostí na ČSOB a.s. o úvěr např. 60,000.000,- Kč. Aby měla stavební firma stavební zakázku.

Jen ve středočeském kraji mám databázi asi 3.800 stavebních firem.

Je tam odměna:

Za posílání SMS

Za obdržené ANO

Za časy čistých telefonních hovorů

Za uzavření smlouvy a platbu: 20% z tržby (doplatek do 20%) .

Práce s klienty na byty: Je tam odměna: od 30.000,- Kč a možno i více, za každého klienta, který dopadne. Když Vám dopadne 500 klientů, je to od 15,000.000,- Kč pro Vás. Černé na bílém.

Máte dvě děti a ženit se mají baráky s baráky a byty s byty. Známé přísloví.

Naše podpora je, že děláme klientům naše Aplikace na vyplácení peněz, jde o meziprovize za další klienty z inzerce. Aby viděli, kdy dostanou peníze.

Tu Aplikaci jsme vymysleli. Je to něco nového, Aplikace má 44 stránek a je to taková jako Vkladní knížka, ale elektronická a česky.

Bonus pro klienta, aby si nás vybral. Taková jako konkrétní finanční odměna.

Inzeruje se na profesním realitním serveru SReaity, máme tu službu přes paní Janu Jelínkovou.

A klienti chodí.

Práce s pracovními úřady a pak školení lidí, rekvalifikace

Práce s pracovními úřady a domlouvat, že budeme dělat rekvalifikační kurzy pro jejich uchazeče, rekvalifikovat je.

Za jednoho rekvalifikanta může být až 50.000,- Kč.

Když budou kurzy po 10 až 20 lidech, tak to udělá pěkné příjmy na výplaty.

Další práce: Podpůrná práce s projektanty na smlouvu o doporučení To je jen telefonování projektantům, že bychom jim poslali nabídku. Práce telemarketingu. Za čisté minuty. Plat činí asi 8 Kč za 1 čistou minutu.

Projektantům se nabízí, že když by měli od nás smlouvu na doporučení, a kdyby nám sehnali stavební firmu, která bude platit těch 12.000,- Kč ročně, a dopadlo pak to financování developerského projektu toho Areálu za 400,000.000,- Kč, tak že by měli slíbené projektové práce, což je zakázka pro ně asi za 10,000.000,- Kč až 12,000.000,- Kč.

Podle honorářového řádu projektantů. Jsou to promovaní inženýři, studovali na stejné škole jako já, na ČVUT Praha, fakulta stavební, docela prestižní škola.

A tam se muselo zvládnout věcí, jééje. Naše nabídky na Outsorcing. Outsorcing je zástup za zaměstnance. Jedná se o tyto nabízené práce:

Pro činnost účetnictví: Zajišťování Direct marketingu.

Pro činnost Automobilová nákladní silniční doprava: Zajišťování Direct marketingu.

Pro realitní kancelář: Zajišťování Direct marketingu. Rozesíláním SMS. Dřívějším investorům. 2.300 předběžných klientů.

Pro obce: Zajišťování Direct marketingu. Obce. Pro nabídku řešení bytů a vyřizování dotací na byty od státu. S pak regulovanou výší nájmu Za použití profesionální telefonní operátorky s vykazováním čistých minut telemarketingu.

Pro firmu investora Areálu za 400 mil. Kč a prodej za 500 mil. Kč Zajišťování Direct marketingu.

Pro firmu s klasickou kanceláří: Fotbalové zápasy v cizině Zajišťování Direct marketingu. Telemarketingem. Klientů na cestu na fotbalové zápasy do ciziny. Do Itálie. Do Francie na známé a populární fotbalové hráče. Plný autobus.

Pro fyzické osoby a pro rodiny: Pro zakoupení si podílu na hotelu v Praze 1 Nejprve vydání emise nemovitostních dluhopisů do výše max. 25,000.000,- Kč. A pak Zajišťování Direct marketingu.

Pro fyzické osoby a pro rodiny: Sestavení podmínek pro vydání emise nemovitostních dluhopisů do 25,000.000,- Kč.

Pro firmu Sestavení developerského rozpočtu.

Objednávky na práce Outsourcingu – zajišťování služeb formou externího dodavatele.

odkaz:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/infoburza/objednavky/

Tak si klikněte.

Video o práci – více informací. Popis videa: Inzerát zájemkyně o práci a písemná odpověď:

odkaz na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=wQjSIMMNbVc

Popis u videa: 

Písemná odpověď:
Inzerát byl:
Hledám práci
jsem zodpovědná, spolehlivá, organizační, komunikativní, technicky založená akční žena, která hledá uplatnění na vedoucí pozici.
Předpokládaný plat od 30 000,- plus. 

Moje SMS
Take pekne rano.
Ja Vam dnes slozim email. Kde to vysvetlim.
Zatim poslu odkaz na muj kanal na ma videa.

Písemná odpověď:
Dobrý den, ,
děkuji za Vaši odpověď. V developerském rozpočtu každé akce máme položku Koordinace. A v ní jsou peníze na měsíční mzdy, výplaty. Již jsme to tak dělali před 25 ti lety.

Ale zatím není developerský rozpočet nahozen. Jeho příprava trvá tak 3 měsíce.

A plán je dělat rekvalifikační kurzy pro až 79 pracovních úřadů a z toho peníze za rekvalifikace, tedy jisté peníze. Od státu.

A napsal jsem Rekvalifikační kurzy, je to kapitola č. 34 v mojí Bílé knize Infoburzy (402 str.).

Už od roku 2002 dělám na Infoburze, vymyslel jsem to slovo. A tenkrát jsem měl software firmu accidis s.r.o., což lze ověřit na www justice cz na úplném výpisu z obchodního rejstříku. Byl jsem jejím majitelem. Také moje reference.

K penězům.
O penězích až na prvém místě:
Zatím by se dělaly práce:

Získávání stavebních firem na naši Nabídku č. 03 . Je to na naše služby. Video smlouvu mám na svém video kanále. Nabídka je o službách zasílat pozemky stavebním firmám, na výstavby bytů, dále o pomoci s vyplněním žádosti na ČNB o souhlas s vydáním emise nemovitostních dluhopisů a také o pomoci ze žádostí na ČSOB a.s. o úvěr např. 60,000.000,- Kč. Aby měla stavební firma stavební zakázku.

Jen ve středočeském kraji mám databázi asi 3.800 stavebních firem.
Je tam odměna:
Za posílání SMS
Za obdržené ANO
Za časy čistých telefonních hovorů
Za uzavření smlouvy a platbu: 20% z tržby (doplatek do 20%) .

Práce s klienty na byty:
Je tam odměna: od 30.000,- Kč a možno i více, za každého klienta, který dopadne. Když Vám dopadne 500 klientů, je to od 15,000.000,- Kč pro Vás. Černé na bílém.

Máte dvě děti a ženit se mají baráky s baráky a byty s byty. Známé přísloví.

Jako naše podpora je, že děláme klientům naše Aplikace na vyplácení peněz, jde o meziprovize za další klienty z inzerce. Aby viděli, kdy dostanou peníze.

Tu Aplikaci jsme vymysleli. Je to něco nového, Aplikace má 44 stránek a je to taková jako Vkladní knížka, ale elektronická a česky.

A to je jako bonus pro klienta, aby si nás vybral. Taková jako konkrétní finanční odměna.

Inzeruje se na profesním realitním serveru SReaity, máme tu službu přes paní Janu Jelínkovou.

A klienti chodí.


Práce s pracovními úřady a pak školení lidí, rekvalifikace
Práce s pracovními úřady a domlouvat, že budeme dělat rekvalifikační kurzy pro jejich uchazeče,  rekvalifikovat je.

Za jednoho rekvalifikanta může být až 50.000,- Kč. Když budou kurzy po 10 až 20 lidech, tak to udělá pěkné příjmy na výplaty.

Podpůrná práce s projektanty na smlouvu o doporučení

To je jen telefonování projektantům, že bychom jim poslali nabídku. Práce telemarketingu. Za čisté minuty.

Plat činí asi 8 Kč za 1 čistou minutu i se zápisem do tabulky na internetu.

Na emailu zasílaného projektantům, na přílohách se naučí lidé hodně věcí a spojí se jim to.

Projektantům se nabízí, že když by měli od nás smlouvu na doporučení, a kdyby nám sehnali stavební firmu, která bude platit těch 12.000,- Kč ročně, a dopadlo pak to financování developerského projektu toho Areálu za 400,000.000,- Kč, tak že by měli slíbené projektové práce, což je zakázka pro ně asi za 10,000.000,- Kč až 12,000.000,- Kč. Podle honorářového řádu projektantů.

Jsou to promovaní inženýři, studovali na stejné škole jako já, na ČVUT Praha, fakulta stavební, docela prestižní škola. A tam se muselo zvládnout věcí, jééje.

Naše nabídky na Outsorcing.
Outsorcing je zástup za zaměstnance. 

Jedná se o tyto nabízené práce:

Pro činnost účetnictví:
Zajišťování Direct marketingu. 

Pro činnost Automobilová nákladní silniční doprava:
Zajišťování Direct marketingu. 

Pro realitní kancelář:
Zajišťování Direct marketingu. Rozesíláním SMS. Dřívějším investorům. 2.300 předběžných klientů.


Pro obce:
Zajišťování Direct marketingu. Obce. Pro nabídku řešení bytů a vyřizování dotací na byty od státu. S pak regulovanou výší nájmu Za použití profesionální telefonní operátorky s vykazováním čistých minut telemarketingu.

Pro firmu investora Areálu za 400 mil. Kč a prodej za 500 mil. Kč
Zajišťování Direct marketingu. 

Pro firmu s klasickou kanceláří: Fotbalové zápasy v cizině
Zajišťování Direct marketingu. Telemarketingem. Klientů na cestu na fotbalové zápasy do ciziny. Do Itálie. Do Francie na známé a populární fotbalové hráče. Plný autobus. 

 
Pro fyzické osoby a pro rodiny:

Pro zakoupení si podílu na hotelu v Praze 1

Nejprve vydání emise nemovitostních dluhopisů do výše max. 25,000.000,- Kč. A pak Zajišťování Direct marketingu. 

Pro fyzické osoby a pro rodiny:
Sestavení podmínek pro vydání emise nemovitostních dluhopisů do 25,000.000,- Kč.

Pro firmu
Sestavení developerského rozpočtu.

==============

VIDEO VIDEODOPIS - 1 dopis Firmám na nabídku účetnictví – Dotazník 6 otázek, zabere Vám to jen pár minut

odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=xxIAE9me4Js

 

Popis u videa: 

Dotazník 6 otázek, prosíme vyplnit, zabere to jen pár minut a nám pomůže v orientaci, co Vás zajímá. Níže v popisu tohoto videa naleznete na něj odkaz.

1 Videodopis Firmám na účetnictví na ANO ze sms nebo na Reklamu PPC na internetu (baner, obrázek, textová upoutávka, kdo kline, přejde na určenou danou web stránku a na ní odpovědní formulář.
========================

Dobrý den,
reagovali jste souhlasně na naši SMS zprávu ve  tvaru:

Krasny den, pane rediteli. Rada by Vam nabidla sve sluzby v oblasti ucetnictvi Bc. Daniela. Pusobi jako samostatna externi ucetni po cele CR. Zpracovava take Uber, Bolt, Online Marketing, OF, a dalsi. A nabizi moznost prace v iDokladu. Sluzby: Dph dan z prijmu zalozeni s.r.o. Rekvalifikace Uvery na byty pro s.r.o. Zakladani bytovych druzstev. SVJ. Uvery novym druzstvum na byty. Dotace obcim na nakup bytu. Vlastni kancelar, ucetni program. + zadne nervy z financaku, pojisteni odpovednosti, snadna komunikace. A jeste je tu moznost na vydani si vlastni emise dluhopisu. Pomoc s zadosti na CSOB a.s. o uver a pomoc s zadosti na CNB o souhlas s jejich tiskem. A pak jejich prodej pres pravniky a jejich investicni zprostredkovatele po cele EU. A jako bonus moznost domu v Italii za 1 EUR a k nemu bytove bunky a ty pronajimat a mit zisky. Muzeme nabidnout sluzby Bc. Daniely? Ano? Dekuji za Vasi odpoved.

========================
Klienti reagující na PPC reklamu AdWords jsou přesměrováni na formulář Dotazník 6 otázek. A tak mohou sami pohodlně odpovědět své ANO.
A my se tak podle jejich odpovědí dozvíme, o co zhruba mají asi zájem.
========================
A na Vás máme těch samých 6 otázek. Jsou to tyto otázky:

1. Máte zájem o zpracování DPH?

2. Máte zájem o zpracování Daně z příjmů?

3. Máte zájem o rekvalifikaci zaměstnanců nebo zaměstnancům spořit na důchod?

4. Máte zájem o založení s.r.o. ?

5. Máte zájem o úvěr od banky?

6. Máte zájem o vydání vlastní emise nemovitostních dluhopisů a zajištění kapitálu?

========================

Máme Dotazník na 6 otázek pro Firmy na zapisování jejich odpovědí.
A můžete nám na Dotazník 6 otázek odpovědět sami, odkaz na Dotazník je zde:

https://www.infoburza.eu/id33111-2

Vyplňte na sebe Váš kontakt.
A zaškrtněte Souhlas a dejte odeslat.

A nebo Vám zatelefonuji a nebo zatelefonuje některá pověřená kolegyně a zeptám se, nebo zeptá se, na které otázky máte odpověď ANO, Dotazník vyplním, nebo vyplní, vyplní se i Váš kontakt, zaškrtne se Souhlas a dá se Odeslat.

A Vaše odpověď nám přijde na email.

========================

Pak dostane Vaše ANO naše paní účetní. A bude Vás určitě kontaktovat. A může i přes ZOOM. Vygeneruje po dohodě s Vámi termín schůzky pro ZOOM. A dohodne s Vámi další postup. Varianty jsou na vzájemném porozumění si a pak na dohodě. Pak dostane Vaše ANO i náš pan účetní Pavel Šámal z Berouna. A bude Vás kontaktovat. A může i přes ZOOM. Vygeneruje po dohodě s Vámi termín schůzky pro ZOOM. A dohodne s Vámi další postup. Varianty jsou na vzájemném porozumění si a pak na dohodě.

========================

Otázky jsou to běžné, akorát moderně řešíme i to vydávání cenných papírů (nemovitostních dluhopisů a nebo akcií) a jejich prodej do zahraničí. Ale s garancí banky na splacení, to jinak nejde, to je ale běžný požadavek z ciziny. Chtějí nějaké ručení, zajištění.

Což by Vás mohlo jako Firmu třeba zajímat. Možná ze začátku jen informace. A pak, pak že byste vyzkoušeli spolupráci.

========================

A možnost toho domu za 1 EUR v Itálii, no proč ne, posílat tam třeba zaměstnance na pracovní brigády, dům opravit a pak jej pronajímat Rakouským důchodcům přes Booking nebo AIR BNB.

Že bychom poslali více informací alespoň sem takto v odkazech, narychlo.

Video na 1 dům v Itálii za 1 EUR zde: (z Video kanálu Václav Ženíšek)

Odkaz:

  

 • Rodinný dům v Itálii za 1 EUR 

A podmínky na 1 dům v Itálii za 1 EUR zde: (karta INFOBUZY)

https://www.infoburza.eu/id39506

můžete si kliknout a na podmínky se zběžně podívat sami

========================

Podle Vašich odpovědí na naše otázky tak poznáme, o co máte zhruba zájem.

========================

Otázky se vztahují na všechny Firmy z ČR  a ze Slovenska.

========================

Podpis:
Externí spolupracovnice externí účetní
Odkaz na má videa na youtube – zde:
Zde:

https://www.youtube.com/@mariefrantova6265/videos..

tak si klikněte.

Videodopis účetní firmě – na zajišťování klientů na účetnictví direct maketingem

odkaz na video zde:

https://www.youtube.com/watch?v=5jORfnUG3_U

Popis u videa: 

Představení, že mám databáze na firmy, asi 200.000 čísel
Přišel jsem s troufalou myšlenkou, že bych dělal direct marketing pro účetní. Jak? Zasíláním SMS, čísla mám a text, bych složil, ale co za to? A že trochu spolupráce na oplátku, se mnou.
 
Zmínka o videodopisu, jako technice, pro operátorku zasílající sms panu řediteli. 
 
Zmínka zákonu o monitoringu, že se to má správně využívat k přípravě a schválení smluv. Ale nadvakrát.
 
Zmínka, že Pavel Šámal z Berouna že má franchisu na realitní inzerování s DUNA HOUSE a.s. v Praze 4 a k ní kancelář v Berouně.

Zmínka o dělání malých družstev na 6 bytů a jim pak dělat  účetnictví. 
 
Říkali jsme, že bychom pro začátek spolu použili techniku
 
EMAIL PLNÝ OTÁZEK
To se jen pošlou otázky do emailu tomu druhému a ten na ně odpoví.
 
Zmínka o zakládání školek a o jejich financování na principu financování z dluhopisů a z bankovního úvěru.
 
Zmínka o tabulce na 80 okresů v ČR a že je v Evropské Unii cca 1.760 okresů. Více takových tabulek.
 
A sloupeček, že má vždy 5 levelů. Úrovní.
 
Zmínka o knize CHYTRÝ TÁTA a jejím společném prodeji školám. že je 3.800 základních škol v ČR. A pak na Slovensku.
 
A že ke knize jsou dva bonusy, jedním že je vzor zakládací listiny na svěřenský fond za 90,- Kč na pasivní příjmy z lidí pod sebou a druhý bonus že je propůjčení realitního emailu s obsluhou.  Za klienta a pak odměny 7.500,- Kč meziprovize.
 
Zmínka o inzerce na Srealitách za 72,- Kč/ 1 den. Založil by se tam nový email, na seznamu. Propárovala by se u něj peněženka s IČO. Aby pak na něj chodily faktury od Seznamu za realitní inzerci.
 
Zmínka, že máme pak jako firma Jana Jelínková inzerci na Sreality za 6,- Kč na 1 den. Ale musíme mít min. 6 inzerátů. 
 
Zmínka o vydělání spolu 12,000.000,- Kč. Na principu s firmami na 80 ti okresech uzavřít 1.000 smluv na služby. A že ty dvě smlouvy zašlu. Jsou to služby na zasílání pozemků na výstavbu a pak pomoci s vyplňováním žádostí na banku. A shánění klientů na byty, na výstavbu.
 
Zmínka o podání inzerátu na praci cz a že hledáme další učitelky na přivýdělek zasílat sms.
 
A návrh další možné spolupráce,  a to na prodeji naší knihy Chytrý táta, nejprve školám (3.800) a obcím (6.000) a stavebním firmám (8.000) . Asi po 4 ks.
 
A že by brigádnice a pracovnice callcenter hned na ANO posílali odkaz na VIDEODOPIS (který bude připraven).
 
Paní účetní říkala, že umí opce. Tak jsem dodal jen, že by mohla být SMS, že nabízíme účetnictví a jako bonus opce, přes vlastní svěřenský fond, který Vám ukážeme, jak se zakládá.
Ukládat věci do svěřenského fondu se může a pověřovat správce nebo zástupkyni se může. 
 
Také jsem zmínil dělání těch našich Rekvalifikačních kurzů, s učitelkami, na každém okrese v ČR.
 
Na rekvalifikačních kurzech že se zase budou jako výuka a praxe zakládat ta nová bytová malá družstva a budou z nich zakázky na účetnictví.  
Hodně družstev = hodně zakázek na účetnictví.
 
Otevřená účetní kniha, že to je nástroj, kdy se novému členu posílá výpis a ostatním členům.  
A že odkaz na obrázky k mému videu Otevřená účetní kniha
zde:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39706/
Můžete si kliknout.
 
Také jsem zmínil, tu možnost placení 30% cen bytů a zbytek ceny, že už lze platit přes nové družstvo (tzv. anuitní splácení´. Vhodné pro lidi, kteří nemají moc vysoké příjmy.
 
Také jsem zmínil, o kupování 6 ti bytů od 3 developerů. A udělat z klientů na tyto byty malé bytové družstvo a zase, klienti nebo firmy by skládali 30% a zbytek banka. U firem by se tou říkalo stabilizační byty (jako v 70. tých letech).
A že mám databázi 730 developerů. Je tedy  kým komunikovat
 
Také jsem zmínil tu výstavbu nových bytů, ale s obcemi.
 
A že bychom společně vyplňovali žádosti za obce na dotace na Ministerstvo, ale za poplatek asi 50.000,- Kč za 1 byt.
 
A také jsem zmínil ten zákon o monitoringu, jak se dá používat  přípravě smluv. 

A brát si po klienty i pro rodiny informace z mého Katalogu INFOBURZA 05. 32 stran.
Odkaz
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/infoburza05/05.pdf
Katalog si v pdf stahněte.
 
K tomu vidodopisu:  
Ten bychom jim spolu připravili. 

Odkaz na ULOŽIŠTĚ - DATA KE STAŽENÍ zde:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/...
(tak si klikněte)
 
Takže, pokud jsem Vás zaujal, napište mi Vaše otázky a já Vám na ně odpovím.
 
Ing. Václav Ženíšek
Tel.:773 172 405
Whatsapp:775 146 196
Email: zenisek.vaclav1@seznam.cz
Informace o mé osobě:
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoba/333142/
(dělal jsem 4 Stavební družstva investorů)
 
Odkaz na stánky
AKTIVNÍ REKLAMA / 221126 - Naše nabídka na direct marketing - Web stránka na nabídku brigády pro paní učitelky - 
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/aktivni-reklama/221126/
 
OBJEDNÁVKA AKTIVNÍ REKLAMY PRO ÚČETNÍ FIRMY  – kontaktní formulář
https://www.infoburza.eu/id18200-obednavka-aktivni-reklamy
Klikněte si a kontaktní formulář nám prosím vyplňte a odešlete. Děkujeme.

VIDEO Video dopis realitnímu makléři o kupování bytů od developerů – skládání malých bytových družstev

odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=I97I1e_tkDU

Popis u videa: 

Věc: návrh na spolupráci
Dobrý den, rád bych vysvětlil možnost spolupracovat na zakládání bytových družstev a mít z obchodů za klienty realitní odměny.

Proto jste realitní vedoucí a každý realitní makléř by si pak, později dělal svůj jeden developerský projekt.

Říkali jsme, že bychom pro začátek spolu použili techniku

EMAIL PLNÝ OTÁZEK

To se jen pošlou otázky do emailu tou druhému a ten na ně odpoví.

Také jsem zmínil, to placení 30% cen bytů a zbytek přes nové družstvo (tzv. anuitní splácení´. Vhodné pro lidi, kteří nemají moc příjmy.

Také jsem zmínil, kupování 6 ti bytů od 3 developerů. A udělat z nich malé bytové družstvo a zase, klienti nebo firmy by skládali 30% a zbytek banka.

Vždy od tří developerů po dvou bytech, aby to bylo bezpečné.

Také jsem zmínil tu výstavbu nových bytů, ale s obcemi, které mají finance na byty od státu přes MMR. Mají se zakládat pro ně tzv. nízkonákladová družstva.

A také jsem zmínil ten zákon o monitoringu, jak se dá používat  přípravě smluv. A  tomu připojit práce callcentra s nahrávací technikou a záznamem, že klient s uzavření smlouvy souhlasí.

A této techniky využít i při komunikaci s obcemi a jejich zastupiteli, Po dohodě, samozřejmě. Jde o distanční uzavírání smluv.

Třeba tak vyplňovat přihlášku do přípravného družstva. Kde se zařazují klienti do středisek (analytické účty z hlediska účetnictví) na jednotlivé byty.

Skládání bytů – k sobě, to je věc běžná.

Takže, pokud jsem Vás zaujal, napište mi Vaše otázky a já Vám na ně odpovím.

S úctou,
Ing. Václav Ženíšek
Tel.: 773 172 405
Email: 775 1456 196
Informace o mé osobě:

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoba/333142/

(dělal jsem 4 Stavební družstva investorů)

 
Nový Občanský zákoník - Oddíl 2 - Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory

Obecná ustanovení

§ 1820

Sdělení před uzavřením smlouvy

(1) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,

§ 1821

Pokud podnikatel spotřebiteli nesdělil údaje o dalších daních, poplatcích a jiných obdobných peněžitých plněních, které spotřebitel ponese podle § 1811 odst. 2 písm. c) nebo o nákladech podle § 1811 odst. 2 písm. e) nebo podle § 1820 odst. 1 písm. g), není spotřebitel povinen tyto daně, poplatky, jiná obdobná peněžitá plnění nebo náklady podnikateli hradit.

§ 1822

Obsah smlouvy

(1) Smlouva musí obsahovat i údaje sdělené spotřebiteli před jejím uzavřením. Tyto údaje lze změnit, pokud si to strany výslovně ujednají. Uzavřená smlouva musí být v souladu s údaji, které byly spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy. Tyto údaje lze změnit, pokud si to strany výslovně ujednají, jinak platí jako obsah smlouvy údaj pro spotřebitele příznivější.

(2) Podnikatel vydá spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení.

§ 1823

Závazky ze smluv o poskytování služeb

Je-li předmětem smlouvy poskytování služeb, začne podnikatel s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele učiněné v textové podobě.

Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem

§ 1824

(1) Sjednává-li se smlouva prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, sdělí podnikatel spotřebiteli údaje uvedené v § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1.

(2) Pokud prostředek komunikace na dálku neumožňuje poskytnout spotřebiteli všechny údaje, obdrží spotřebitel alespoň údaje podle § 1811 odst. 2 písm. a), b), c) a g) a údaje podle § 1820 odst. 1 písm. b), c) a h). Ostatní údaje sdělí podnikatel spotřebiteli v textové podobě nejpozději do doby plnění.

(1) Při použití elektronických prostředků uvede podnikatel i údaje

a) zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup,

b) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít,

c) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy,

d) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky a

e) o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti s využitím elektronických prostředků.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud se smlouva uzavírá jen s využitím elektronické pošty nebo obdobným způsobem ...
 

VIDEO Odpověď na inzerát na nabídku bytu LEA 130 m2 4+1 za regulované nájemné od obce 7.700,- Kč měsíčně

odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=N51EOLBgix4

Popis u videa:

Otevřená účetní kniha na pořadí zájemců o přidělení obecního bytu. Pod dohledem dvou právníků. Marie Frantová z Družstva investorů má již na Vás předané telefonní číslo a bude Vám telefonovat, protože Vás bude doprovázet jako kurýrka do kanceláře na schůzku s Pavlem Šámalem. Pavel Šámal je účetní. Kancelář má v Berouně. A programujeme na tuto aplikaci Otevřenou účetní knihu s obcí a s jejími zastupiteli. Abyste mohli také nahlížet. A také děláme ty Rekvalifikační kurzy pro lidi z pracovních úřadů, kde se skládají ta nová bytová družstva a komunikuje je s obcemi. A řeší se ty dotace o státu a to regulované nájemné. To je důležité. A pak bude Marie Frantová navštěvovat zastupitele na obci a jak je to s tím Vaším pořadím na byt s regulovaným nájemným. Řeší Vás. Tak si na Marii Frantovou poznamenejte kontakt.
Odkaz na webovou stránku s odpovědí pro klienty na náš inzerát je:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39702/
Tak si klikněte a odpověď pro klienty si můžete předčíst zde, ano?

VIDEO K PRÁCI PODÁVÁNÍ INZERÁTU a pak také K PRÁCI ODEPISOVÁNÍ na již podané realitní inzeráty a SMS

odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=Aw-h8VDZcFo

Popis u videa: 

VÝPLATY Zastřešují tyto firmy:
Firma: Jana Jelínková
Všetatská 70, 277 15 Tišice, Chrást
IČO:  02320061
(její identita)
Firmy.cz
Jana Jelínková
https://www.firmy.cz/detail/13340120-jana-jelinkova-tisice-chrast.html
*) podávají se přes ní inzeráty na Sreality, za účelem, aby z nich byli klienti na byty a tudíž zakázky
====================
Pavel Šámal
franchisant DUNA HOUSE a.s
Kanceláře Beroun, Havlíčkova 114
mobil: +420 778 088 548
www.samalpavel.cz 
www.samalpavelreality.cz 
E-mail:
pavel.samal@seznam.cz
Konzultační společnost, s.r.o.
Sídlo společnosti: V zářezu 902/4, Praha 5-Jinonice, PSČ 158 00.
IČO: 25632001
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl  C.  vložka  56439
Videa Kanceláře Beroun, Havlíčkova 114:
VIDEA – KANCELÁŘE BEROUN 

VIDEO č. 3. Kancelář pro Manažerku pobočky 
https://drive.google.com/file/d/1em8MWh_x9C4tSwO51TysvuydAJxGigCA/view
VIDEO č. 4 Kancelář pro klienty 
https://drive.google.com/file/d/1Ham5c8NGWYWS94z_3hfxPRETVnOzXueX/view
ID 39495 - VIDEO č. 5 
https://drive.google.com/file/d/1pk_MZmXzfLUkXR46tsSSNjPPGxKouIKT/view


http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id33726/
Cíl: získat koncové klienty na bydlení.
Byty s levným nájemném od obcí
Byty jako Bytové buňky a pod ně pozemek na leasing a k němu náhodné pasivní příjmy
Vzory inzerátů:
Zde:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39646/
*) v menu jsou odkazy na 10 inzerátů, ano? Kouknete se?
a zde:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id33726/
Na tento inzerát, když odpoví klienti, tak se jim dělá pomoc a to přeposílání jejich reakce z Datové schránky na Datovou schránku obce a obcí v okolí nabízeného pozemku. Aby přidělili číslo jednací.
INZERTNÍ SERVERY:
Sreality (tam na svém emailu na Seznamu si musíte propárovat peněženku u emailu s IČO Firmy Jana Jelínková IČO:  02320061
Pak si musíte nabít kredit.
Kredit pak strhávají za inzerát a to 72,- Kč za 1 den.
Ale chodí z toho klienti, jako z jedné věci v dnešní době.
Z těch ostatních inzertních realitních serverů nic nechodí a žádný klient není.
Vysvětlení provizí, odměn:
V zásadě jedeme na provize.
Firma platí čisté minuty telefonním operátorkám. Za aktivní telefonování a zápis informací do tabulky.
Ale inzertní servery…. to musíte sami.
Jsou dvě možnosti:
Buď inzerovat na Sreality, kde se platí peníze předem na peněženku a pak už se neplatí žádná meziprovize.
Takže odměna je pak vyšší. Aby bylo na náklady.
Nebo se inzeruje přes inzertní profil od DUNA HOUSE a.s. , pan Pavel Šámal je franchisant.
Jenže školení stojí 3.900,- Kč a trvá týden a je v Praze.
Ale pak se inzerce na IDnes a dalších asi 33 serverech předem neplatí. Ale pak až je klient a z něj peníze, tak se teprve DUNA HOUSE a.s. platí peníze.
Takže stejně dostanete jen meziprovizi.
A ještě se platí pan Mgr. Vladimír Náprstek z Berouna. Na pomoc a součinnost s do vyřizováním klientů.
Odměny cca buď 7.500,- Kč za 1 klienta na byt, který pak dopadne nebo 15.000,- Kč za 1 klienta na byt (když je byt větší).
Na smlouvu.
A kdo by pak měl zájem i provádět klientský servis, tak by měl odměnu 0,95% z ceny prodaného bytu.
Při ceně za byt 5 mil. Kč tedy 47.500,- Kč
A při ceně za byt 10 mil. Kč tedy 95.000,- Kč
Na smlouvu.
=================
Práce s inzerujícími klienty: ODEPISOVÁNÍ 
Např. inzertní servery
Bazos
Byty cz
Jsou to víceméně realitní makléři. A ty chceme seznámit na naším bytovým projektem pro obce.
Jdeme na to tak, že máme Dotazník 33 otázek.
Zde:
https://www.infoburza.eu/33
A slibujeme jim, všem inzerujícím tam, že jim za odpovědi nahodíme naší Aplikaci na zisky peněz pro České rodiny a do ní že jim zaplatíme 500,- Kč za získaného klienta z naší realitní inzerce, ale až klient dopadne.
Ale že pak se inzerce otáčí a z otočené inzerce, že pak zase bude další klient.
A že do Aplikace, aby byla nastartována, že se vyplňuje Dotazník 16 otázek pro rodiny.
V podstatě Kontaktní formulář:
Odkaz:
https://www.infoburza.eu/id35115
No a inzerující má na sebe většinou telefonní číslo a email.
Takže se mu dají zaslat informace na email, k podanému inzerátu a SMS zpráva na jeho telefonní číslo.
A máme 3 videokanály s videi, které vysílají a na nich videa (koukněte):
Pavla Šámala

https://www.youtube.com/@pavelsamal407/videos

Frantové (místopředsedkyně Družstva investorů)

https://www.youtube.com/@mariefrantova6265/videos 

Václav Ženíšek

https://www.youtube.com/@vaclavzenisek8477/videos
Na tomto kanále videí je MLUVENÉ SLOVO ta nabídka zisk 15 mil. Kč na českém developmentu 
*) pro České rodiny a pro ředitele firem také. Motivační nabídka.
Jedná se tedy o časovou a administrativní investici, směřující mít cíl lidé pod sebou. A z nich malé odměny.
Meziprovize jsou také po 7.500,- Kč za každého klienta, který dopadne.
A také na smlouvu, konkrétně přes listinu Zakládací listina na svěřenský fond za 90,- Kč nebo za 4 EUR na pasivní příjmy z lidí pod sebou. 
Zde:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id33400/
Odkaz na tuto stránku:

VIDEO TABULKA NA PENÍZE A JAK SE DO NÍ DOSTAT A JAK DO NÍ PSÁT

odkaz na video zde:

https://www.youtube.com/watch?v=mJTctUOexuE

První láska má, peníze. Jednou jsem jim řekl, přijďte k nám… a budu doma sám a vím už lépe, že jim nechci sbohem dát… To by byl hřích.

Do tabulky jde psát. Panu účetnímu.

A sama se tabulka přepočítává. On line. A stahovat si ji do počítače pro zálohu.

Červená čísla – jdou měnit

Zelená čísla – to jsou vzorečky, ty se samy přepočítají

Modré – ty se kopírují

Tudíž, každá si řekne, budu rozumná …

A pak přišly peníze a zázrak mám…

VIDEO NOVÝ INZERÁT NA PRÁCE a JOBS - Nabízíme pro nás vykonávat malou brigádu z domova, domlouvání 

odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=4albq6ujFVA

Popis u videa s odkazy:

Co Vás čeká:
Nabízíme pro nás vykonávat malou brigádu z domova, domlouvání projektantům, že jim bude zaslán email. Ohledně nabídky na malou spolupráci na smlovu o spolupráci a že když by sehnali nějakou stavební firmu, která si s námi uzavře smlouvu na naši Nabídku č. 03, která je na naše placené služby, tak že pak mají možnost projektové zakázky.
Práce se vykonává na principu prvního zatelefonování a informování, že by se poslaly informace na email.
Pak se zapisují do tabulky na internetu čisté minuty telefonování a své jméno.
To je celé.
Za tuto práci jste zaplaceni za čisté minuty telefonních hovorů.

Práce s tabulkou na internetu. K práci potřebujete počítač nebo notebook, internet, telefon s neomezeným tarifem na telefonování do všech sítí a možná sluchátka. A evidují se čisté minuty telefonování a ty se případně odevzdávají nebo posílají scany obrazovky telefonu.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít.
K výkonu byste měli mít alespoň středoškolské vzdělání a schopnost komunikace. Argumentace. Pokud máte zájem o tuto brigádu, musíte mít aplikaci ZOOM a uděláme si hovor přes ZOOM.

Výhodou bude, když budete umět
Výhodou bude, pokud budete mít ZOOM a máte praxi z callcentra. Zvládáte běžný hovor, s informováním, že se zašlou data na email.

Co Vám můžeme nabídnout:
Plat 250,- Kč na hod. Když by se proplácely čisté minuty telefonování, tak od 8,- Kč za 1 čistou minutu telefonování při 1-2 hod. denně, od 10,- Kč za 1 čistou minutu při telefonování 3-4 hod. denně a 12,- Kč za 1 čistou minutu při telefonování 5 a více hod. denně. Motivační mzda. A počítá se na jednu normohodinu min. 20
čistých minut telefonních hovorů, jeden cca 2 – 3 min. tedy cca 7 respondentů, kteří vezmou telefon a probíhá telefonní hovor. Včetně vytáčení, včetně nedovolání atd. A včetně potom jednoduchého zápisu do tabulky. Aby pasív mohl provést administrativní obeslání na email a také zaznamenat provedené práce do tabulky na internetu.

Práce je vhodná i pro:
Důchodce
Na rodičovské dovolené

Možnost zaměstnání mají:
Osoby zdravotně postižené (OZP)
Bez docházení do firmy
Mohou vykonávat:
Tělesně postižené

Nabídka uchazeči:
Hrubá mzda
Od 250,- Kč do 250,- Kč hodina

Typ smluvního vztahu
Dohoda o provedení práce (DPP)
Jiné

Brigáda probíhá:
V termínu od ………………. do …………………….. 10 dní by byl inzerát…. Asi od ...... do .......
Pak rychlé pohovory. Asi přes ZOOM.
Tak brigáda od .... na deset dní, do ..... 2022 .

==============================
Odkaz na Dohodu o provedení práce:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39556/
==============================
Video kanál pana Pavla Šámala zde... měli byste se asi podívat.
Jeho videa zde:

https://www.youtube.com/@pavelsamal407/videos

Tak si klikněte si a videa si zběžně prohlédněte, ať máte alespoň nějaké ty první informace, ano?
-------------------------
Odkaz na tyto stránky: Nový inzerát na prace cz a jobs
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39580/

 

VIDEO Zoom na uterky vždy 16 hod. - Školení telefonistek

odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=1aCluU1bMSI

Popis u videa: Přečtěte si, pokud chcete…
Školení: se jedná práce telefonování projektantům.
A o smlouvě na DPP.
O smlouvách v levé menu na Pracovním dispečerském pultu:
s paní Janou Jelínkovou na telefonování firem na stabilizační byty,
o smlouvě svěřenský fond, na kterou jde také pracovat, je jako nadace a nikde se nic nevykazuje
a o Koordinátorské smlouvě na paušální peníze z developerského rozpočtu, z ř. 66.
Paušál je vždy dobré mít.
6 činností podle Koordinátorské smlouvy jsou přesně tyto:
Zajišťování pozemků a zajišťování penzionů na prodej
Zajištění výkonu klientského servisu
Získávání nových klientů na byty
Provádění činností podle položek z harmonogramu akce
Získávání dalších spolupracovnic na spolupráci
Účast na schůzích 1 x za 14 dní – alespoň přes meetingy ZOOM
PRACOVNÍ DISPEČESKÝ PULT – odkaz
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id33104/prac_disp_pult/
 Karla věci zná.
A proto je s Vámi probere. Ano?
Zoom meeting - na úterý v 16.00 hod.
Téma: Setkání s Karlou
Čas:16:00 Praha
Připojte se ke schůzce Zoom
ID schůzky:
Přístupový kód: karla

VIDEO Zoom meeting - v úterý v 10.00 hod. – typ u budovy ČTK Praha 10 s Václavem – se dává více informací

odkaz na video

https://www.youtube.com/watch?v=WwJ-IpS5Byc

Popis u videa s odkazy:


BODY PROGRAMU MEETINGU:
EKONOMICKÁ TABULKA – o penězích až na prvém místě
TABULKA MÁ DÁTI - DAL, UKRADLI JSME, UKRADLI NÁM (HUMOR)
Odkaz na ní:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39586/220901/
TABULKY GRAFY PRODUTIVITY, DVĚ, PRO KAŽDOU ZE 6.000 OBCÍ a pak Kontextová reklama na AdWords a SKlik na přivedení voličů a to není ještě vše, ještě podávání inzerátů na nájem bytu za regulované nájemné od obcí a pomáhání klientům s psaním na Datové schránky na obce.
Odkaz na Kartu Infoburzy, kde je to více rozepsáno a kde jsou dva odkazy na dvě tabulky Grafy produktivity pro obce, na nich 12 projektů, 12 typů činností, nutno si je prohlédnout a nutno se v nich orientovat.
Odkaz:
https://www.infoburza.eu/id39650
Pracovní dispečerský pult
Callskript
Tabulka
3 kanály videí
Smlouvy v levém menu
Smlouva na DPP
Smlouva na práce pro svěřenský fond
Smlouva na telefonování obci a firem na stabilizační byty
Smlouva po tipařky na sms na firmy na stabilizační byty (z Facebooku)*) inzerovat tam
Koordinátorská smlouva na 6 činností – ale na paušální plat pak z developerského rozpočtu, až se nahodí
Zajišťování pozemků a zajišťování penzionů na prodej
Zajištění výkonu klientského servisu
Získávání nových klientů na byty
Provádění činností podle položek z harmonogramu akce
Získávání dalších spolupracovnic na spolupráci
Účast na schůzích 1 x za 14 dní – alespoň přes meetingy ZOOM
 
Smlouva na vyřizování klientů (těch od callcenter nebo od tipařek)
Smlouva na podej nemovitostních dluhopisů za 3%
 
Na karty na Úkoly, Plány, Výkazy, Měsíční výkazy, Smlouvy a Peníze
Budou probírány asi ve čtvrtek nebo v pátek. Zase v 10.00 hod. Den si upřesníme. Jsou to nové a cele důležité informace. Evidence, přehled. Data, informace.
K pak zaučování dalších lidí získaných přes inzerci práce cz, kde se vyžaduje zaslání životopisů (aby šlo vybírat vhodné kandidáty).
Pak vzniká možnost mít člověka pod sebou a dělat mu v jedné osobě Personalistku, Školitelku a pak Trenérku, práce s Týdenními plány.
Proto ty první dny na vzájemné vyzkoušení se…
Je toho docela dost.
 
======================
plánované setkání Zoom.
Téma: Zoom meeting - na úterý v 10.00 hod. – typ u budovy ČTK Praha 10 s Václavem – dává více informací
Čas:10:00 Praha
Připojte se ke schůzce Zoom
ID schůzky: 
Heslo: vaclav

 

VIDEO Vzor textu inzerátu ke stavebnímu pozemku na 1 rodinný dům se 3 byty LEA 130 m2 – na 6 podílů

odkaz na video.

https://www.youtube.com/watch?v=Z0Sr7_7cRSA&t=7s

Popis u videa: 


To už tak na světě je, že podle zákona mohou být v jednom rodinné domě max. 3 byty. Ale máme dvougenerační byty, takže vlastně šest bytů malých a malometrážních. Byty 2+kk 60 m2 a byty 3+kk 70 m2. Stavební úřad je spokojen a klienti – také spokojeni. Kanalizace vlastní, přes náš skoro patent Zelené stěny (3 nádoby pod zemí a rozstřik na zelené rostliny) a odvoz tuhého odpadu ke zkvašení. 
Inzerát na menší z bytů 2+kk 60 m2 se inzeruje na 30% jeho ceny, aby nižší cena na realitních serverech zaujala, protože k bytům jsou pak pasivní příjmy a protože se tyto peníze skládají do nového z klientů založeného bytového družstva. Ale to nemůže podnikat, ale podnikat může s.r.o. S.R.O., kterému dá banka stavební úvěr (když bude obsazenost klienty). A banka zase dá ručení za splacení peněz investorů klientů. A pak je kolaudace a udělá se prohlášení vlastníka a nechá se zapsat na katastrálním úřadě. A vzniknou tzv. Bytové jednotky a na ně už jde vložit „zástavní právo“. A spořitelna dá úvěr na dlouhou dobu, např. 25 let a splácí se konstantní splátka, říká se jí anuita (což je matematický vzorec, lze vygooglit). A započítají se ty 30% členské vklady. A k bytu jsou ještě ty pasivní příjmy (z další realitní inzerce za další klienty na byty, realitní meziprovize). Jsou zamýšleny na snížení vše měsíčních splátek (vymyšleny v roce 2011). A pak zapsány u notáře a také Obchodím soudem. Vše tedy přesně podle zákona. 
A text inzerátu na Sreality a na IDnes zní:
Nabízíme pro klienty možnost bytu, ale luxusního, 2+kk 60 m2 s vlastní zahrádkou v rodinném domě. Byt v přízemí s pozemkem. Nový byt. Ideální pro Vaše bydlení. Nabídka je na podíl přes nové bytové družstvo, které financuje místní banka, takže se financuje jen 30% ceny bytu, což je pro mnohé klienty v dnešní době finančně dostupná forma k pořízení svého bytu nebo bytu pro své děti na start do života. Možno tento byt také nabídnout obcím v okolí. 
Byt bude na klíč.
Byt bude mít mezonetový prostor nad částí půdorysu bytu. Na střeše rodinného domu budou panely FTV a také tepelné kolektory, stahující teplo vodu do zásobníků pod bytem a čerpající teplou vodu do hadic podlahového vytápění. A k tomu elektrické podlahové topení napájené z baterií, které budou dobíjeny zase panely FTV. 
Obdélníkový, rovinatý pozemek se nachází na okraji zástavby, a v blízkosti školy a školky. Autobusem se dostanete do Berouna či do Prahy. Komerce v obci je.

Placení podílu bytu: nejprve by se platilo 30% ceny celé budoucí ceny nemovitosti. A pak po kolaudaci doplatek buď hypotečním úvěrem a nebo anuita. Jak si pak vyberete. 
Družstevní financování do doby kolaudace. Spolupráce s bankou. 
A pak kolaudace. Prohlášení vlastníka. Nabízí se dvě varianty dofinancování. Buď hypotéka a nebo úvěr na družstvo, anuitní splátka. 
Byt lze prodat. 
A na prvních 30% ceny bytu lze skládat finanční prostředky z různých zdrojů, i ze svých, i z různých půjček. 

K bytu možnost mít s několika dalšími členy dům v Itálii, za 1 EUR a tam jezdit na dovolenou. To je v ceně. 
V ceně za byt je i pozemek. 

V případě zájmu nabízíme osobní setkání u pozemku. 
V případě zájmu nabízíme videokonferenci přes ZOOM. 

A prohlídku pozemku děláme i na dálku, přes whatsapp nebo Zoom. Poskytneme video pozemku. Byt 2+kk s parametry řadového přízemního rodinného domu 60 m2 užitné plochy a 85 m2 zastavěné plochy je na stavebním pozemku u Berouna. Pro zájemce máme připraveno zaslání více informací na email, přes Úschovnu, nebo mohou obdržet více informací na donesený flash drive. Jedná se o hodně informací, ke shlédnutí i poslechu. Ale zajímavých, jinde nenajdete. 
K bytu se plánují další možnosti ke zlevnění financování bytu. Jedná se o jednoduché podíly z obchodních činností z našeho katalogu produktů za pomocí callcenter a známých světových platforem, inzertních stránek a videí. Příjmy z této náhodné činnosti by šly přes analytický účet, což je účetně středisko a pak v Aplikaci, kterou vyvíjíme do Google Play a AppStoe by Vám zobrazovala stav peněz a datumy, kdy Vám budou připsány další finance a kdy Vám budou zaslány správcem na účet, důležité je ukotvení tohoto analytického účtu, které je a k ukotvení je spolupráce s pojišťovnou. 

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete prosím odpověď přes kontaktní formulář a SMS zprávu na uvedené telefonní číslo ve tvaru: Dobry den, prave jsem Vam odeslal kontaktni zpravu pres kontaktni forular ohledne zajmu o informace k moznosti porizeni bytu 2+kk 60 m2 u Berouna, Chynava. 
At mne prosim Vas obchodnik kontaktuje a domluvi se mnou další postup, ZOOM, nebo schuzku u pozemku a poslete mi vice informaci na flash drive pro klienty přes uschovnu. Dekuji, podpis.

 

VIDEO Starostům a místostarostům obcí, členům zastupitelstev a ředitelům firem na stabilizační byty

odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=JfDxlX3kyeA

Popis u videa:

Starostům a místostarostům obcí, členům zastupitelstev a ředitelům podniků a firem na stabilizační byty s platbou jen 30 %

VIDEO Schůze Družstva investorů v OC EDEN v Praze - body 4 typy schůzek – opsat si texty

odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=BaVMg7hQ2bg

Popis u videa: Video má pro Vás připravené slajdy prezentace po 10 sec. Celkem trvá 28 min. Doporučují opsat si do sešitu. Opisováním se lidé učí. A video si mohou pozastavovat a pěkně v klidu si texty opisovat. A pak poslat fotky na Whatsapp a na Messenger. Video je složeno ze 176 slajdů.

VIDEO Body programu ke schůzce s projektantem a s realitním makléřem. 3 byty v jednom rodinném domě.

odkaz na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkFAM9rOchQ

Popis u videa: Body programu ke schůzce s projektantem a s realitním makléřem. Tři byty v jednom rodinném domě. To podle zákona může být. Tak je jen inzerovat a s platbou jen 30% jejich budoucí ceny.

VIDEO: Štěpánka z Plzně – sama finanční poradkyně - nabízení dalším finančním poradcům správcovství rodinných svěřenských fondů za 90,- Kč

odkaz na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=3yOiUaCdrqg

Popis u videa: 

VIDEO Marie Frantová a Štěpánka z Plzně o nabízení dalším finančním poradcům správcovství svěřenských fondů a k nim naše Aplikace na výplaty peněz za realitní klienty

Odkaz na videa s popisy, které mají zase další odkazy je

https://www.infoburza.eu/id27470-videa

 


Nepřihlášený