podil2milkc

Podíl asi až 2,000.000,- Kč
z developerské akce
za 100,000.000,- Kč ( 2% )


3. Máte předběžný zájem podíl asi až 2,000.000,- Kč z developerské akce za 100,000.000,- Kč, kde musí být 15% rezerva, ze které se pak stane zisk a 8,000.000,- Kč se bude dělit na 4 díly a Váš podíl by činil 2,000.000,- Kč. Taková družba. Měl byste předběžný zájem? Ano – Ne.

 


Nepřihlášený