podil2milkc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl asi až 2,000.000,- Kč
z developerské akce
za 100,000.000,- Kč ( 2% )


3. Máte předběžný zájem podíl asi až 2,000.000,- Kč z developerské akce za 100,000.000,- Kč, kde musí být 15% rezerva, ze které se pak stane zisk a 8,000.000,- Kč se bude dělit na 4 díly a Váš podíl by činil 2,000.000,- Kč. Taková družba. Měl byste předběžný zájem? Ano – Ne.

 

To je ta dohoda na podíl 2 mil z akce, ze zisku 8 mil pro 4 podílníky

https://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39868/

DOHODA s ověřenými podpisy o rozdělení peněz na akci Areál za 100 mil. Kč u Prahy

 

ze dne 16.února 2023.

Dohoda bude podepsána ověřenými podpisy (třeba na poště)

uzavřená podle § 89/2012 Sb.,Občanského zákoníku v platném znění, část IV. – Hlava II. díl 5

Smluvní strany:

Ing. Václav Ženíšek, správce svěřenských fondů, jejich zakladatelek (žen)

Pan Pavel Šamal, za ŠÁMAL FINANCE s r.o a ana – předseda kontrolní komise Družstva investorů

Stavební družstvo Plzeňka

Pan, paní, firma …………………….

Článek 2 .

Preambule.

První bodem jsou informace z této webové stránk

https://www.infoburza.eu/

a celé menu na těchto stránkách

a

NOVÉ STRÁNKY

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39864/

pak:

videokanál videí Václav Ženíšekk:

https://www.youtube.com/@vaclavzenisek8477/videos

pak:

videokanál videí Marie Frantová

https://www.youtube.com/@mariefrantova6265/videos

a pak vzorový článek do radničních listů obcí v celé ČR

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30684/

Druhý bodem je:

Je potřeba získat finance, aby byly peníze na telemarketing, telefonovaní 2.300 klientů investorů callcentrem Cortex a.s. Praha 9.

Odkaz na kartu na úkoly související s tímto tématem:

https://www.infoburza.eu/id25245-ukoly

Je to karta na našem internetovém portále INFOBURZA.

Ten slouží k informovanosti na dálku, jedná se o redakční systém a lze v něm dělat dotazníky, kdy pak odpovědi na otázky chodí do systému a na email.

Pan Ing. Václav Ženíšek provozuje internetový portál Infoburza.eu a řeší finance, úvěry a je autor vyvíjené aplikace na finanční příjmy do rodin,

Paní Jana Jelínková je vedoucí na poště v Praze 9 – Letňanech, a je tipařka ČSOB a.s.

Dne 4. listopadu 2022 proběhlo v Berouně jednání s panem Ing. Václavem Ženíškem a panem Mgr. Vladimírem Náprstkem, paní Marií Frantovou, místopředsedkyní Družstva investorů a Pavlem Šámalem z kontrolní komise Družstva investorů a probíralo se zhruba toto:

Ukázaný finanční princip, 15% minimální zisk, rozdělení se o tento zisk napůl (podobně jako franchisa), v nákladové ceně realitní meziprovize do 8 mi řad dle kariérního řádu Družstva investorů, emise nemovitostních dluhopisů a k nim funkce podřízenost půjčky, úschova v pobočce Komerční banky atd.

Odkaz na Otevřenou účetní knihu s body této schůzky k náhledu všem ostatním zde:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ub55HHA2Kt8VJJw1TMWAvQ1lS4oi6WOP/edit#gid=2084525073

může se každý, kdo má tento odkaz podívat a i si vytisknout Otevřenou účetní knihu s body schůzky (vzniká tak monitoring).

Peníze na nemovitostní dluhopisy na začátku se zajišťují běžně přes investiční zprostředkovatele. Za poplatek. Poplatky za prodej akcií bývají 5%. Jaká bude jejich cena je věc jednání. A proto máme ve stanovách Družstva investorů tzv. „Upisovací poplatky“. Což jsou peníze pro firmu nebo jednotlivce za zprostředkování prodeje cenných papírů tj. vydaných a natištěných nemovitostních dluhopisů a také akcií.

 

ISIN je mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, které je přidělováno pro účely obchodování s ním. Jde o dvanáctimístný alfanumerický kód. První dva znaky tvoří kód státu, dalších devět znaků představuje číselný kód cenného papíru a poslední cifra je kontrolní číslice. Wikipedie

Obecné informace o zaknihování

Zaknihování

Informace je určena všem emitentům, kteří mají zájem o zaknihování cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP), včetně emitentů, kteří procházejí procesem přeměny cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

Proces přeměny zahrnuje rozhodnutí valné hromady, publikaci v obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti, stanovení lhůt pro odevzdání listinných akcií vlastníky emitentovi, otevření majetkových účtů akcionáři v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů prostřednictvím účastníků CDCP a uzavření smlouvy s CDCP. Proces přeměny se řídí ustanoveními § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Emitent s CDCP zahajuje jednání na základě notářského zápisu z valné hromady, kde je uvedeno, že valná hromada rozhodla o přeměně nebo na základě zápisu o této skutečnosti do Obchodního rejstříku.

Odkaz:

https://www.cdcp.cz/emitenti-a-administratori/obecne-informace-o-zaknihovani/

Rozdělení peněz, jak to bude, z akce 100,000.000,- Kč – akce BYTY nebo Komerční apartmány.

AKCE ZA 100 mil. Kč - BYTY PRAHA NEBO V OKOLÍ PRAHY – Půdorysy, Katalog INFOBURZA 04, Zápis s klientem na byt pro klienty ke zhlédnutí

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39872/

Článek 3.

Zakladatelky svých svěřenských fondů nejprve přistoupili řádně ke Švýcarskému svěřeneckému fondu na dělání developerských projektů a zvolili si svého správce pro vykonávání pana Ing. Václava Ženíška.

Kopie zakládací listiny Švýcarského svěřenského fondu je nedílnou přílohou této dohody, pro pořádek a jasno) .

 

Článek 4.

Lidem a advokátům platby podle úkonů. I prací callcenter. Hodiny. Hodinová mzda.

Pan Ing. Václav Ženíšek dostane do sv. fondu 0,10 až 0,15 z realitní provize za prodej pozemků od přímého vlastníka prodávaných pozemků nebo od realitního makléře předmětné pozemky na Družstvo investorů a pak převedené na nové s.r.o. jako tipař, na řádnou tipařskou smlouvu.

 

Článek 5.

Platit callcentru CORTEX a.s. Praha 9, kde byla s námi i Polka Sylwia, a kde se projednávalo obtelefonování 2.300 investorů, ale až seženeme peníze. Protože callcentrum chce platit hodinově a předem. Máme možná sponzora, se který již hovořil jak pan Pavel Šámal, tak s ním hovořil i ing. arch. Tomáš Podhajský.

 

Callcentrum by využívalo také zákon o monitoringu na přípravu smluv po telefonu a na uzavírání přihlášek do přípravného Družstva investorů (do střediska). Zařazení klientů do přípravného střediska je věc běžná a z něj se pak vytváří nové družstvo z klientů, kteří kupují již hotové byty a platí je buď hotově, nebo hypotečním úvěrem.

Článek 6.

Obchod bude probíhat takto:

Nákladová cena 100,000.000,- Kč.

Rezerva (pak zisk 15,000.000,- Kč)

Podej za 115,000.000,- Kč

'_________________________

Novému družstvu z klientů nebo nové akciové společnosti, kde si investoři koupí podíly na nemovitosti a ty se pronajímají a investoři inkasují vybírané nájemné.

 

Článek 7.

Pak se s klienty založí nové bytové družstvo z klientů. Nebo se založí nová akciová společnost a.s.

 

Článek 8

Novému bytovému družstvu se prodá za 115,000.000,- Kč.

 

Článek 9

Zisk bude na novém s.r.o. To koupí nebo založí vše uvedená čtveřice. A o ten zisk se spolu rozdělí výše uvedená čtveřice na čtvrtiny.

 

Článek 10

Zodpovídá zvolený správce Ing. V. Ženíšek. Viz zakládací listiny podepsané správcem a dohledovou organizací (povinnost).

 

Článek 11

Paní Marie Frantová nebo Ing. Václav Ženíšek podepíše nemovitostní dluhopisy. Vydávání emisí má své upisovací poplatky (odměny za prodej cenných papírů) do 10% hodnoty.

Může být nabízeno i jiným fyzickým osobám, aby so vydávali emise, protože je to možno podle zákona z r. 2004.

 

Článek 12

Paní Jana Jelínková pomůže v jednání na ústředí banky CSOB a.s.

 

Článek 13

Jana Vrhelová by mohla pomoci s jednáním s ředitelem pobočky na ČSOB Vimperk s kontrolou žádosti na ústředí ČSOB. Dojednáno s ředitelem pobočky Ing. Jiřím Zídkem.

 

Článek 14

Ing. Ženíšek pomůže s úvěrem od České spořitelny. Projednáno s paní Ludmilou Kopeckou na pobočce České spořitelny a.s. v Berouně. Paní Ludmila Kopecká zná pana Mgr. Vladimíra Náprstka, právníka advokáta z Berouna.

 

Článek 15

Právník posuzuje podmínky pro vydání nemovitostních dluhopisů na s.r.o.

 

Článek 16

Právník má mít smlouvu na 0,95% za klienta na byt. Placeno od realitní kanceláře, ale pokud s ním realitní kancelář vůbec tuto slíbenou smlouvu udělá. Odměna realitní kanceláři za zprostředkování klientů je v nákladové ceně 100,000.000,- Kč a činí asi 3,9% z ceny bytu.

Článek 17

Po dohodě by se mohly pak také inzerovat byty, jejich půdorysy, které máme.

 

Článek 18

Projektanti:

Máme asi 20 projektantů, zde jsou:

Odkaz:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/infoburza/klienti2/221111/221111/

 

Článek 19

Administrativní servis a podpora: kontaktujte

Ing. Václav Ženíšek

infoburza.eu

T: +420 773 172 405, Whatsapp: 775 145 196

E: konzultacni-spolecnost@seznam.cz

https://www.infoburza.eu/

INFOBURZA je bankovní příprava staveb v České republice. Nabízíme tisk nemovitostních dluhopisů. Nabízíme součinnost s vyplňování žádosti na ČNB. Nabízíme součinnost s vyplňováním žádost na ČSOB a.s. o 60 mil. Kč na bytový developerský projekt.   

Reference a osoby, které mohou reference potvrdit

Informace o osobě Ing. Václav Ženíšek z Obchodního rejstříku

Informace pro firmy, videa a naše články do obecních novin

Vyhledat v Růžovém systému projektantů

Nové webové stránky – Naše – Technologie – Jídlo, strava – Inovace – Development - Služby

APLIKACE pro rodiny v EU na výplaty zisků

 

Článek 20

Pan Ing. Václav Ženíšek udělá harmonogram postupových kroků.

 

Článek 21

Klientům se bude posílat modrý obdélníček, výpis ze systému a v něm budou tři klikací odkazy:

Na kartu klienta, Na Detail, s datumy, kdy co proběhlo

na Aplikaci na příjmy peněz, platební kalendáře

a na harmonogram, s postupovými kroky a zápisy datumů, kdy co proběhlo a kdy co proběhne.

 

Podpisy této dohody 1x ověřené, aby byla jasná identita:

Osoby podepisující tuto listinu:

V Praze dne: ………………………………………… V …………………… dne: …………………………………………         

…………………………………. …………………………………………..                               

V. Ženíšek pan……………………………   

předseda střediska ve franchisy                        

a správce Svěřenského fondu

 


Nepřihlášený