smlouvaprodva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nabídka  

 

Název:

ID 45303 smlouva pro nás dva na podíl 2,000.000,- Kč z akce za 50,000.000,- Kč 
 

https://www.infoburza.eu/smlouvaprodva

_______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

BUDOUCÍ SMLOUVA NA PODÍL JEDNÉ POLOVINY ZE ZISKU PRO FIRMY

uzavřená podle § 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, část IV. – Hlava II. díl 5

Článek 1
Smluvní strany:
účastník 1:
Jméno: Ing. Václav Ženíšek
tel: 773172405, 775146196
Email: konzultacni-spolecnost@seznam.cz
Adresa: .................  
Město: Praha 10 - Zahradní město

PSČ . 106 00
Datová schránka :

a
účastník 2:
Jméno 
tel: 
Email: 
Adresa:
Město: 
PSČ 
Jméno firmy 
IČ:
Datová schránka 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli toto budoucí smlouvu. 

_______________________________________________

Článek 2
Zajištění finančních prostředků na shánění investorů 


Je potřeba společně získat finance, např. realitní spoluprací v inzerování na Sreality cz přes e-mail přes paní Jano Jelínkovou, aby tak byly peníze na telemarketing, telefonování 2.300 investorů callcentrem, kteří jsou a kterým by callcentrum zasílalo smlouvy na koupi cenných papírů, námi vydaných emisí nemovistostnich dluhopisů. 
Ta smlouva je již připravena a je k náhledu na  YT.

_______________________________________________

Článek 3
Pověření ke správě zisků získaných do založených Svěřenskych fondů a kontakty na Direct marketing.

Jsou zakladatelky svých Svěřenskych fondů jako osoby obmyšlené. Zakladatelky svých svěřeneckých fondů nejprve přistoupily řádně ke Švýcarskému svěřeneckému fondu na provádění developerských projektů a zvolily si svého správce pro vykonávání pana Ing. Václava Ženíška. Tím byl pověřen v vytvoření zisků pro ně do jejich Svěřenskych fondů pro ně a pro jejich děti. 
Zakládací listina na založení Svěřenského fondu za 90,,- Kč je součástí dat ke stažení pro klienty.

A ještě je potřeba nechat vykonávat Direct marketing - zajišťování předběžných investorů) , děláním dotazníků 4 otázky. Což bude stát také nějaké peníze. Na které bychom měli spolu vydělat zase tím realitním inzerováním půdorysů na Sreality cz a získat tak koncové klienty a za ně realitní meziprovize.
Ve Svěřenskych fondech jsou uložena telefonní čísla pro Direct marketing, na telefonování dotazníků čtyři otázky.
_______________________________________________

Článek 4 

doplníme, co si dohodneme, nějakou Vaší vzdělanost, praxi a jaký bude Váš přínos.

_______________________________________________

Článek 5.
Budoucí platba za službu callcentra:

Smluvní strany se dohodli, že služba callcentra se objedná až po nashromáždění potřebné hotovosti na úhradu služby, ve kterém se projednávalo obtelefonování 2.300 investorů. 

Podmínka služby: od callcentra je vyžadován  monitorovány hovor na přípravu smluv po telefonu s klienty na koupi cenného papíru a na uzavírání přihlášek do přípravného Družstva investorů (do střediska). Po telefonu. Zařazení klientů do přípravného střediska, což je přesně podle schválených stanov u notáře a řádně zapsaných Obchodním soudem.

Callcentrum by také posílalo budoucí smlouvy na koupi nemovitostních dluhopisů (již připravené na na youtube).
Zařazení klientů do přípravného střediska je věc běžná a z něj se pak vytváří nové družstvo z klientů, kteří kupují již hotové byty a platí je buď hotově, nebo hypotečním úvěrem.
_______________________________________________

Článek 6.
Finanční kalkulace nové akce nebo jedné etapy akce bude: 
Dle rozpočtu.
Zpracovaného.

Developerský projekt bude probíhat takto:
Nákladová cena ……………,- Kč. (100%, podle rozpočtu)
Rezerva (podíl na zisku 15%….,- Kč)
Podej postaveného projektu za ……..,- Kč (za 115%)
==========================================
Prodej pak: Novému družstvu z klientů nebo nové akciové společnosti, kde si investoři koupí podíly na nemovitosti a nemovitosti se pronajímají a investoři inkasují vybírané nájemné ve formě úroků za své investice.

Ze zisku 15% se určí 7 % na úroky a 8% nám zbyde.
_______________________________________________

Článek 7.
Podmínky pro prodej vzniklé nemovitosti.


Pak se s novými klienty založí nové bytové družstvo. Nebo se založí nová akciová společnost a.s. a seženou se investoři na akcie, třeba církve, které dostávají každý rok peníze od státu a budou je dostávat do r. 2042. To si každý může ověřit.
_______________________________________________

Článek 8
Cena prodeje budoucí nemovitosti:
Novému bytovému družstvu nebo nové akciové společnosti se prodá areál za ……………………….,- Kč

(o 15 % dráže, než je nákladová cena rozpočtu účelového s.r.o.).
_______________________________________________

Článek 9
Rozdělení zisku:

Zisk bude na novém s.r.o. To koupí nebo založí vše uvedení dva účastníci. A seženou nějakou jednatelku. A ta 7 % vyplatí za úroky bance a investorům nemovitostních dluhopisů. A o 8% se se spolu rozdělí obě smluvní strany této budoucí smlouvy. Každá smluvní strana obdrží 4%, když zisk bude, když jej udrží.

Na tyto zisky budou ještě sepsány řádné smlouvy s novým s.r.o. Až bude založené a až bude moci řádně podepisovat.
______________________________________________

Článek 10 
Vyplacení podílů.

Na vyplacení zisku z části uvedeného zisku od účelového s.r.o, budou řádné smlouvy.
Ty smlouvy zkontroluje právník advokát.
Na vše by měla být nějaká smlouva.
______________________________________________

Článek 11
Vydání a prodej nemovitostních dluhopisů:

Paní Marie Frantová nebo paní Jana Vrhelová nebo Ing. Václav Ženíšek podepíší nemovitostní dluhopisy. 
Vydávání emisí má své upisovací poplatky (odměny za prodej cenných papírů) do 10% hodnoty.
Toto podepisování nových emisí může být nabízeno i jiným fyzickým osobám, rodinám, zaměstnancům firem, aby si vydávali emise, protože to umožňuje zákon z r. 2004. Za odměnu asi 10% z Upisovacích poplatků, tedy asi za 1% z výše emise.
.
Pak se koupi pozemek nebo starý rodinný dům s pozemky.
Na Družstvo investorů.
Na chvíli.
A pak se zakládá to nové s.r.o., volí se jednatelka. A nové s.r.o.vydava svojí emisí svých nemovitostnich dluhopisů, už opatřených funkcí podřízenost půjčky {což je ručení investorům). 
A tyto nové dluhopisy opatřené podřízeností půjčky dostanou investoři a ty původní nemovitostmi dluhopisy vrátí 
Nemovitost, pozemek nebo starý rodinný dům přejde na nové účelové s.r.o. z Družstva investorů řádnou kupní smlouvou.
 _______________________________________________

Článek 12
Pomoc při jednáních:

Paní Jana Jelínková pomůže v jednání na ústředí banky CSOB a.s. Případně paní Mgr. Darina Stehlíková, Broker Consulting a.s., kancelář v Praze 4 nebo případně další spolupracující finanční poradkyně z katalogu e-poptávka cz.
_______________________________________________

Článek 13
Další pomoc při jednáních.

Paní Jana Vrhelová ze Zdíkova by mohla pomoci s jednáním s ředitelem pobočky na ČSOB Vimperk s kontrolou žádosti na ústředí ČSOB. Dojednáno s ředitelem pobočky Ing. Jiřím Zídkem. 
_______________________________________________

Článek 14.
Pomoc při jednáních s Českou spořitelnou a.s.:
Ing. Ženíšek pomůže s úvěrem od České spořitelny. Projednáno s paní Ludmilou Kopeckou na pobočce České spořitelny a.s. v Berouně. Paní Ludmila Kopecká kontaktuje známého právníka z advokátní kanceláře. Pomoc s jednáními na České spořitelně a.s. může i spolupracující finanční poradkyně z katalogu E-poptavka, ta, která má s jednáními na České spořitelně a.s. bohaté zkušenosti a praxi.
Česká spořitelna a.s. požaduje dvě ručení úvěru, první ručení je nemovitostí a druhým ručením je cesí pohledávky za nesplacenými členskými vklady. 
Je potřeba orientace v této problematice od finanční poradkyně.
_______________________________________________

Článek 15 
Dojednána pomoc právníka advokáta z Kladna:

Právník advokát posuzuje napsané podmínky pro vydání nemovitostních dluhopisů na s.r.o. (ty se vydávají po sérii nemovitostních dluhopisů vydaných fyzickými osobami, za které se pak přes bankovní úschovu investorům mění).

 ______________________________________________

Článek 16
Předjednána pomoc právníka advokáta z Berouna s klientským servisem.


Právník advokát z Berouna má mít smlouvu na 0,95% za klienta na byt za pomoc s klienty, na klientský servis. Placeno z realitní činnosti v developerském rozpočtu s.r.o.. Cela odměna realitní kanceláři za zprostředkování klientů činí asi 3,9% z ceny bytu. Uvedeno v rozpočtu.
0,95 % má inzerující spolupracovnice,
1,9% má franchisant realitní kanceláře, a na realitní prohlídky, 
0,95% má právník advokát. 
_______________________________________________

Článek 17
Další inzerce na SRelity 

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran by se mohly pak ještě také inzerovat byty, další naše půdorysy, které máme (máme asi 50 půdorysů). 

K dalším stavebním pozemkům z Srealit. Za účelem, aby byli další klienti a za realitní meziprovize 
Soustředění několika klientů na koupi jedné věci, je věc běžná a celkem známá.
_______________________________________________

Článek 18
Projektanti:
Máme asi 20 projektantů na možnou spolupráci.
Máme je v tzv. Růžovém systému na internetu s kontakty na ně 
Projektanti byli oslovení telefonní operátorkou, za účelem, že by nejprve provedli doporučení u stavení firny na zakoupení naší nabídky č.  03, která je určena pro stavební firmy, a až a potom, a jej když by byla z naší Nabídky c. 03 další developerská akce, tak až pak, že by měli projektovou zakázku.
_______________________________________________

Článek 19
Administrativní servis:
Administrativní servis a informační podporu na developerské akci:bude zajišťovat 
Ing. Václav Ženíšek 
Má k tomu svůj redakční systém na url
infoburza.eu
T: +420 773 172 405,
Whatsapp: 775 145 196
E-mail: konzultacni-spolecnost@seznam.cz
https://www.infoburza.eu/ 
Ing. Václav Ženíšek má k této činnosti vlastní vyvíjenou aplikaci pro rodiny v EU na výplaty zisků. Tato aplikace je vhodná pro fyzické osoby a pro rodivy a je přímo ideální pro klienty na byty a na komerční apartmány. Na snižování měsíčních splátek..
V aplikaci si mohou klienti pohodlné pěkně sledovat, kdy jím přijdou peníze a z čeho.
Peníze posílá jejich správce nebo zástupkyně správce svěřenského fondu.
Zastřešeno institutem Svěřenský fond, což je podle zákona a v pořádku.
_______________________________________________

Článek 20
Harmonogram:

Pan Ing. Václav Ženíšek udělá harmonogram postupových kroků.
_______________________________________________

Článek 21
Administrativní servis a informovat klienty 

Karty klientům:
Klientům se bude posílat výpis ze systému s informacemi pro klienta.
 - na kartu klienta, Na detail, s datum, kdy co proběhlo
 - na Aplikaci na příjmy peněz, platební kalendáře
 -na harmonogram, s postupovými kroky a zápisy se zápisem současné realizace a budoucí realizace.

Toto vše se musí vyrábět, administrovat a udržovat v aktuálním stavu online a ještě se vše musí rozesílat.
Aby byla průběžná informovanost. 
______________________________________________

Článek 22
Závěrečná ustanovení:

Tato dohoda obou dvou smluvních stran je uzavřena po vzájemné dohodě.
Platná a účinná je podpisem obou smluvních stran.
Odstoupit od této smlouvy lze bez sankcí a pokut.
Smyslem této smlouvy se spolu vytvořit novou developerskou akci 
Podpisy této dohody budou 1x ověřené na poště nebo zaslané přes datovou schránku.

_______________________________________________

Osoby podepisující tuto listinu:

Ing. Václav Ženíšek ……………………………

 

firma                          …………………………

 

_______________________________________________

PŘÍLOHOVÝ LIST

 

Preambulevk této budoucí smlouvě 

a) k této smlouvě informace z této webové stránky


https://www.infoburza.eu/

a celé menu na těchto stránkách

_______________________________________________

Nabídnout řediteli stavební firmy z katalogu e-poptávka či icari finanční profit. 
Přistupuje se k této smlouvě a k podmínkách v ní uvedených 
.A k realizaci  bude potřeba menších investic na Direct marketingu na získávání investorů na vstupní kapitál, která se ovšem docela brzy vrací z tzv. Upisovacich poplatků, které jsou na pokrytí právě těchto nutných výdajů a jsou místo 5%, jsou 10%. Ale ze začátku, asi první tři měsíéce, že by jen inzerovalo přes naše realitní emaily na Sreality cz naše půdorysy budoucích rodinných dvojdomů a naše vzorové texty a za získané klienty, za ty, kteří dopadnou, že by měl realitní meziprovize a ty že by vložil na vklad na práce callcentrra na zajišťování investorů.

A krytí těchto prvních investic ze získaných realitních meziprovizí se počítá přes dluhopisy na 25% roční úrok. Je záměrně vysoký, aby byla investice motivační. A výhodná.
_______________________________________________

Takže pak získaný profit cca 8% na developerské akci bude pro podílníky a malou část z jednoho podílu dostatanou ženy, matky, pro své děti, do svých svěřenských fondů. Každá maminka chce přece pro své deti to nejlepší. Proto si zvolili za správce svých svěřenských fondů pyna Ing. Václava Ženíška, který je jeden z obou a dvou podílníků na zisku.

_______________________________________________

Nedílnou součástí je, aby někdo nebo některá byl/a/ jednatelem nového S.R.O. Protože banka Protože banka ČSOB a.s. požaduje jednat s jedním jednatelem a požaduje nové čisté S R.O.
_______________________________________________

Objednávkova kancelář, což je 18 typů objednávek na nabízené služby firmám k developerské spolupráci.

Mohl by si takovou pořídit druhý účastník této smlouvy. A sbírat objednávky.
 

vzor, podle kterého si může každý účastník této smlouvy udělat na internetu podobnou.
A za využití některé virtuální asistenty nebo virtuální pravé ruky ředitele i pak nabízet ředitelům firem z různých katalogů firem
Odkaz na ní:
https://18sluzeb.zombeek.cz/

_______________________________________________

A na internetovém portále INFOBURZA jsou v menu obrázky (v záložkách) pro jejich prodej přes internetovou platformu na prodej obrazů, obrázek rezervace na koupí nemovitostnich dluhopisů a na koupi akcií, kdy rezervační poplatek činí 5% jejich nominální ceny a jedná se o tzv. OPČNÍ PRÁVO na budoucí koupi cenného papíru, na uzavření smlouvy o koupi cenného papíru.
 
_______________________________________________

A podpora (Direct marketing - zajišťování předběžných investorů)  je děláním dotazníků 4 otázek (tuto práci dělají buď virtuální asistentky nebo callcentra), by byla dělaná jiným callcentrem, možná 1.SZDP. Nebo jiným. Rozjednáno kdysi bylo.
A nebo by se využila virtuální asistentka, která by Dotazníky 4 otázky telefonovala (jako aktivní telemarketing); za peníze, ovšem. 
_______________________________________________

b) NOVÉ STRÁNKY 
 https://spolecnost.cz/zakazky/id39864/

_______________________________________________

c) videokanál videí na YouTube Václav Ženíšek              
https://www.youtube.com/@vaclavzenisek8477/video

______________________________________________

c1) videokanál videí Marie Frantová (např. sešit s nalepenými listy Aplikace pro klienty)

https://www.youtube.com/@mariefrantova6265

 _______________________________________________

d) Vzorový článek do radničních listů obcí v celé ČR

https://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30684/

 _______________________________________________

e) Skupina na web stránky ke spolupráci.
Je zřízena veřejná skupina na Facebooku, ve které jdou jako jednotlivé články jednotlivé odkazy na webové stránky související s touto tématikou.
Každý se může podívat a web stránky si pohodlně předčist.
Mám skupinu na Facebooku, je veřejná a tudíž jí každý může veřejně navštívit.

Otázky bance, schůzka s ředitelem Hypoteční banky, Sbírka na nápad, sponzorství pro školy, jednorázový Svěřensky fond, státem regulované sociální bydlení za 61,10,- Kč/ m2, družstevní výstavba bytů s obcemi a další mé články 

Odkaz:

https://www.facebook.com/share/ZyQTykGQDLmMkxNU/ 

Tak si klikněte.

Snad to trochu pomůže.

_______________________________________________

odkaz na tuto web stránku

https://www.infoburza.eu/id45303

 

Máte zájem o uzavření této budoucí smlouvy a mít pak podíl až 2,000.000,- Kč?

Ano?

Napište mi to sem do tohoto odpovědního formuláře Děkuji.


Nepřihlášený