id33700

TECHNICKÁ KARTA PRO KLIENTA NA 1 APARTMÁN Z ROZPRODEJE PENZIONU RUMBURK - VZOR

TECHNICKÁ KARTA PRO KLIENTA (aby se mohl sám dojet podívat na penzion na prodej)

PRO KLIENTA NA -1 apartmán Rumburk

RUMBURK – Půdorysy apartmánů z penzionu na rozprodej

GPS  50.9456042N, 14.5485758E

Krásnolipská 287/29

408 01 Rumburk 1

1. Nabízíme Vám prodej apartmánu z rozprodeje ubytovacího zařízením v Rumburku, ul. Krásnolipská. Budova je ve výborném technickém stavu a nevyžaduje investice do rekonstrukce. Určena k trvalému bydlení i podnikání.Nebo možnost koupě 1 apartmánu

K pemzionu je RD je o velikosti 4+1.

Penzion obsahuje:

1x2 lůžkové apartmá ,

7x2 lůžkový pokoj,

1x1 lůžkový pokoj.

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou a WC, samozřejmostí je TV a přístup na internet.

Dále vybavená restaurace o celkové kapacitě 40 lidí.

Firemním nebo společenským akcím pro uzavřenou společnost poslouží salónek, v němž se usadí až 20 osob.

Řidiči mohou využít možnost parkování přímo na hotelovém parkovišti.

Součástí prodeje je veškeré vybavení. Na zahradě bazén. Topení je centrální plynové, voda a kanalizace městská. Financování zdarma zajistíme.

Cena domu na dohodě. Nemovitost doporučujeme k prohlídce. U této nemovitosti není ke dni zveřejnění inzerce zpracovaný energetický štítek dle novely zákona 406/2000, je proto nemovitost inzerována v energetické třídě G.

    Celková cena: 5 600 000 Kč za nemovitost, včetně provize, včetně poplatků, včetně DPH, včetně právního servisu (k jednání)

    Cena za m²: 16 139 Kč

 Poznámka k ceně: cena dohodou, včetně DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu, cena k jednání

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Velmi dobrý

Umístění objektu: Okraj obce

Typ domu: Patrový

Užitná plocha aparmánu: cca 27  m2

Foto:

ZVUK - PRO KLIENTA NA 1 APATRMÁN Z ROZPRODEJE PENZIONU
Odkaz na zvuk je:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zvuky/id29792/29792.mp3

Datumy, Reporty, Postupové kroky, Úkony:

1. krok: datum  1. Kontakt dne: ../../..

2. krok: datum verifikace a této karty ID emailem a v SMS zprávě. A emailem poslání  obrázků a textu inzerátu: ../../..

3. krok: datum asi za týden znovu zavolat a přeptat se na zájem, domluvit prohlédnutí pozemku, podle GPS souřadnic, každý klient si tam dojede kdykoli se mu to bude hodit. Termín: ../../..

4. krok: probrání podmínek Předrezervační smlouvy  ../../.. 

PŘEDREZERVAČNÍ SMLOUVA NA 1 APARTMÁN – na pronájem

 – typ 30518g

verze 1.0.

uzavřená podle § 89/2012 Sb.,Občanského zákoníku v platném znění, část IV. – Hlava II. díl 5

číslo ID: ……

Článek 1.

Smluvní strany

Družstvo investorů

se sídlem Náměstí přátelství 1518/4,  102 00 Praha 10 – Hostivař

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze oddíl  Dr.  vložka  8089 RD6/MSPH

IČO:  025 50 300

statutární zástupci:

Marie Frantová

Jana Jelínková

Mgr. Roman Machura

Číslo účtu: 263 831 949/0300

Správce střediska, analytického účtu: Václav Ženíšek, tel.: 773 172 405, Lubica Mouleová, tel.: 774064095, dále jen „koordinátor“

a

1.2. zájemce: (adresa trvalého bydliště)

Jméno a příjmení: …………………………………………

Ulice: …………………………………………….               Číslo domovní: ……………č. orientační:……..

Obec: ……………………………………                     Část obce: ……………………………………………

PSČ: ………………………………………….               

Okres: ………………………………………..               datum narození:………………………                  

Tel.: ………………………………………………………  Email: ……………………………………………………………

dále jen „zájemce“

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce, roku, tuto

předrezervační smlouvu na 1 apartmán z rozprodeje penzionu RUMBURK

Článek 2.

PREAMBULE

2.1. Účelem této smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran, které mezi nimi vzniknou v důsledku jejich spolupráce, pro koupení objektu penzion s pokoji v Rumburku. Na akci je založeno středisko v Družstvu investorů. Plán střediska je založit klientům na koupi objektu penzionu nové družstvo, u notáře, zapsat na obchodním soudě, koupit objekt, případně jej drobně rekonstruovat a jednotlivé pokoje apartmány prodat do osobního vlastnictví jednotlivých klientů,  objekt tak rozprodat.

      Zájemci by postupovali podle navrženého finančního plánu, platili 10.000,- Kč jako základní členský vklad, do nového družstva, vratný, a 10.000 Kč na přípravné práce se založením nového družstva s tím, že by se částka 5.000,- Kč čerpala jako záloha. A po provedení přípravných  prací a založení nového družstva by se druhých 5.000,- Kč použilo na poplatky spojené se založením nového družstva notáři a na zaplacení sídla a dalších výdajů. 

Článek 3.

PŘEDMĚT, OBJEKT

3.1. OBJEKT:

Objekt leží v Rumburku a je prodáván. Přímé majitelé nemovitost prodávají přes realitní kancelář. 

PLÁN:

Objekt by se rozdělil na jednotlivé apartmány. A na jejich vlastnictví by byly právě chvíli členské podíly v novém účelovém družstvu, ale hned by se po rozdělením prohlášením vlastníka převedly na jednotlivé klienty.

Článek 4.

CENA

4.1. CENA:

     Cena objektu, cena činí cca 5,600.000 Kč a realitní provizi a právní služby a poplatky za úschovu a daň z převodu nemovitosti. Což je cca max. 600.000,- Kč.

     Cena 1 apartmánu činí tak cca 600.000,- Kč až 800.000,- Kč (podle velikosti apartmánu) a poplatky.

     Na tuto cenu může být zájemci poskytnuta  pomoc se zprostředkováním půjčky nebo úvěru. 

 

Článek 5.

PLATBY A TERMÍNY

5.1.PLATBY A TERMÍNY: 

     Platba se platí na emailovou výzvu a zaslanou SMS zprávu.

     Účet… je výše uvedený: 263 831 949/0300

     Variabilní symbol: bude Vaše id a id řádku platby: (bude uvedeno v emailu a v SMS zprávě).

     Platí se základní členský vklad 10.000,- Kč (vratný) a  poplatek na přípravné práce také 10.000,- Kč. Tedy celkem bude platit 20.000,- Kč (Dvacet tisíc korun českých).

     Následně se sjednává úschova u notářky.

     Dále se sepisuje přihláška do nového družstva na ustanovující schůzi nového družstva u notářky a schvalují se stanovy nového družstva.

      Následně se posílají peníze do úschovy k paní notářce.

      A následně se podává kupní smlouva a návrh na vklad změny vlastníka na příslušný katastrální úřad (musí se dojednat koupě a podepsat příslušné listiny).

 

Článek 6.

VZNIK ČLENSKÉHO PODÍLU A VZNIK OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

6.1. Následně vzniká standardní členský podíl v novém družstvu podle výše složených ostatních členských vkladů.

6.2. Následně se provede prohlášení vlastníka o rozdělení na nebytové jednotky. A případně se provedou drobné stavební práce a úpravy.

6.3. Prohlášení vlastníka se zapíše na příslušném katastrálním úřadě.

6.4. Po zápisu nebytové jednotky na katastrálním úřadě se připraví kupní smlouva a návrh na vklad změny vlastníka mezi novým družstvem, jako prodávajícím a klientem, jako kupujícím.

Článek 7.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O MOŽNÉM DALŠÍM PŘEPRODÁNÍ PODÍLU

7.1. Pokud bude zájemce mít zájem, bude mu sehnán a zajištěn další zájemce na jeho podíl, který by se mu přeprodal, za vyšší cenu.

Článek 8.

TVORBA PROJEKTU NA REKONSTRUKCE

8.1. Objekt je starší a proto se bude provádět malá rekonstrukce objektu. Na rekonstrukce se musí provést projektové práce. Sítě k objektu jsou. 

Článek 9.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O MOŽNÉM DALŠÍM ZAJIŠTĚNÍ NÁJEMCŮ – UBYTOVÁNÍ

9.1. Pokud bude zájemce mít zájem, budou se mu shánět zájemci na pronájem, tedy využívání podnájmu, činností posílání SMS zpráv, pomocí prací callcentra, reklamou na internetu, pomocí inzerce na internetu a pomocí telemarketingu.

Článek 10.

Trvání smlouvy

10.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to 12 měsíců.

    10.2.  Platnost smlouvy nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10.3.  Účinnost smlouvy nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 11.

Závěrečná ustanovení

      11.1. Změna smlouvy dodatky.

     Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků podepsaných všemi stranami této smlouvy. Tuto smlouvu lze ukončit pouze písemně.

  11.2. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle. A nebyla uzavřena v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

 

V Praze dne ……….                                    V ….………… dne  ……………….

-----------------------------                                            -----------------------------          

Jana Jelínková                                                                zájemce

místopředseda Družstva investorů

-----------------------------

Marie Frantová

místopředseda Družstva investorů

jí zplnomocněný zástupce k podepisování:

POKYNY PRO KLIENTA

  • Listinu uložit do počítače, vyplnitzáhlaví, vytisknout 3x, sešít sešívačkou,a dojít na poštu
  • Na poště3 x podepsat, jako ověřené podpisy
  • a z pošty odeslat ve velké obálce na uvedenou adresu:

Jana Jelínková

Poste restante

Pošta Praha 9 Čakovice

Cukrovarská 2/27

196 00 Praha 9 - Čakovice

Pak poslat informační SMS na dvě telefonní čísla: na 773 172 405 a na 774 36 88 71

Text: Dobry den, právě jsem odeslal 3 x předrezervační smlouvu na 1 apartmán z rozprodeje penzionu RUMBURK. Císlo zasilky je ……. , Pro sledovani na internetu. Odeslano Jane Jelinkove na postu Praha 9 - Cakovice  Podpis.

*) do textu SMS prosím doplňte číslo doporučené poslané zásilky, abychom mohli sledovat zakázku na internetu

 

Odkaz na tuto zakládací listinu na internetu:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30518/g/30518g.pdf

(klikněte)

DOPIS NA OBCE:

Vytváření družstev společně s obcemi s podporou ČSSD

Dobrý den,

nedávno vyšel článek, že by se měla vytvářet účelová družstva na bydlení společně s obcemi.

A protože jsem taková družstva od r.1994 zakládal, na byty, tak jsem v lednu při telefonátu s panem právníkem Mgr. Stanislavem Vavřičkou přišel na nápad, nahrávat data k tomuto na flash disky.

Pan Mgr. Stanislav Vavřička je zastupitel ČSSD a hovořili jsme o tom, že je potřeba nějaké podpora ze strany ČSSD k tomuto projektu.

A nedávno právě vyšel veřejný článek, který právě podporuje náš projekt.

Nejprve se Vám musí líbit stanovy přípravného družstva výstavby bytů. Jsou třeba jen pro 1 bytový dům 12 bytů, to už záleží na volbě.

A i obce by měly být členy přípravného družstva, aby se zde soustředili předběžní klienti na byty a byly průběžně informováni a organizováni pro založení jejich nového účelového družstva s volbou orgánů. Klasika.

Nejprve jsem nahrál panu Mgr. Stanislavu Vavřičkovi data pro nahrávání na flash ku. Jsou tam stanovy, půdorysy a další informace pro starosty a zastupitele. Myslím, že to má celé informační myšlenku.

Pak přišla zpráva, 29. února, že „V případě pořízení sociálních domů s maximálně 12 byty nebo smíšených domů, kde podíl sociálních bytů bude do 20 procent, dosáhnou u těchto sociál­ních bytů obce na 100procentní dotaci.“

No a také, že obce budou pronajímat byty za je regulované nájemné maximálně 61,10 Kč za m2, což je i u programů ministerstva na bydlení.

DATA na flash ku:

Máme data k touto projektu, ale protože je koronavir, navrhujeme, že bychom je pak po dohodě poslali emailem. Jde o stanovy, půdorysy, první smlouvy, vzor přihlášky atd. Prostě první i technické informace. Data obsahují i informační zvukové nahrávky a malá videa. Tedy pak stačí klientům tato data předávat, aby se předem a se vším mohli pečlivě seznámit.

Původně jsme mysleli, že by pan Mgr. Stanislav Vavřička navštěvoval jednotlivé obce, ale protože je koronavir, tak bude jednodušší ta data pak poslat emailem nebo přes úschovnu.

Financování:

Financování je řešeno s bankami, např. Česká spořitelna a.s. nebo MONETA, která přišla právě s novým produktem a to úvěrování nových právnických osob, neboli družstev.

 

V družstvu se na každou akci mají dělat střediska (to jsou tzv. analytické účty) a o ta střediska se mají v zásadě starat nějací 3 lidé, jako vedoucí střediska. Ti budou pak novými statutárními zástupci nového vzniklého družstva.  

A z přípravného družstva (ze střediska z Družstva investorů) se pak vezmou klienti a ti se vezmou k notáři a tam podepíší kratší a jednodušší stanovy. A zvolí se orgány a nechá se zapsat na Obchodním soudě nové družstvo. A bude tak nové družstvo.

A klienti a obce by platili do nového družstva č. 2, tedy do svého nového družstva, a to 30% cen bytů a nové účelové družstvo č. 2 by mělo úvěr od banky na 70% ceny nemovitostí.

To podle banky. To se pak vyřídí.

Pro banku je to jistota, že nemusí řešit jednotlivé nájemníky.

V přípravném družstvu (v Družstvu investorů) by se dělal něco jako pořadník pro klienty na bydlení. A obce by byly součinné.

 

Ale, nejprve se Vám ty stanovy přípravného družstva, Družstva investorů musí líbit.

Ale, to už je na Vás….

Takže, stanovy na flash-ce, data Vám nahrají buď pan Mgr. Vavřička, nebo naši spolupracovníci...

A ještě něco navíc...

odkaz na stránku popisu projektu byty s obcemi

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/byty/

ZVUK - CALLSKRIPT NA OBCE A DOPIS OBCÍM
Odkaz na zvuk je:

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zvuky/id29793/29793.mp3

3 videa a kontakty

Prezentace 15 min. (s body schůzky)

https://www.youtube.com/watch?v=1sEd9viLFQU

Prezentace o spolupráci, o koordinaci a reference atd. 5 min.

https://www.youtube.com/watch?v=as3aAciawb8

Prezentace 28 min. (s body schůzky)

https://www.youtube.com/watch?v=5UzQALjMNec


Nepřihlášený