id45300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nabídka  

 

Nazev ID 45300 DOHODA s ověřenými podpisy o rozdělení peněz na akci Areál za 100 mil. Kč u Prahy.

SMLOUVA NA PODÍL JEDNA ČTVRTINA ŽE ZISKU

NA AŽ 2,000.000,- KČ

https://www.infoburza.eu/id45300

___________________________________

 

 

 Motto

 Motto: smysl této smlouvy je:

___________________________

 Nabídnout řediteli firmy či icari finanční profit. Přistupuje ale k nám třem. A asi bude potřeba menších investic na Direct marketing na získávání investorů na vstupní kapitál, která se ovšem docela brzy vrací z tzv. Upisovacich poplatků, které jsou na pokrytí právě těchto nutných výdajů a jsou místo 5%, jsou 10%.

__________________________

A krytí těchto prvních investic se počítá přes dluhopisy na 25% roční úrok. Je záměrně vysoký, aby byla investice motivační. A výhodná. 

Je krátkodobá, na zhruba 3 měsíce. Takže úrok cca 8% (vrací se tato investice z Upisovacich poplatků).

______________________

 

 Nedílnou součástí je, aby někdo nebo některá byl/a/ jednatelem nového S.R.O. Protože banka Protože banka ČSOB a.s. požaduje jednat s jedním jednatelem a požaduje nové čisté S R.O.

 __________________________

 Investoři by se zajišťovali prací callcentra CORTEX a.s. Praha 9. Kde jsme s paní ředitelkou s Pavlem Šámalem předjednali telefonování dvou projektů

1. Předběžných 2.300 investorů.

2. Telefonování stavebních firem a nabízení našich nabídek.

Oba dva projekty za použiti zaslání e-mailu na ověřenou emailovou adresu a poznačeni si termínu dalšího telefonního hovoru zhruba za týden a dotáhnout obchod.

Dále by se investoři zajišťovali:

2) přes investiční zprostředkovatele EU přes právníka,

3) přes cca 300 investičních zprostředkovatelů v ČR,

4) přes internet a internetové obchodní platformy, Aukro.cz a přes zahraniční internetové tržiště a trhy, primární i sekundární,

5) přes platformu dluhopisy cz,

6) před soukromý fond, který chce investovat ,

 

Na internetovém portále INFOBURZÁ v v menu: 

Objednávkova kancelář, což je 18 typů objednávek na nabízené služby firmám k developerské spolupráci.

A jsou tam obrázky (v záložkách) pro jejich prodej přes internetovou platformu na prodej obrazů, obrázek rezervace na koupí nemovitostnich dluhopisů a na koupi akcií, kdy rezervační poplatek činí 5% jejich nominální ceny a jedná se o tzv. OPČNÍ PRÁVO na budoucí koupi cenného papíru, na uzavření smlouvy o koupi cenného papiru.

___________________________

A podpora (Direct marketing - zajišťování předběžných investorů)  je děláním dotazníků 4 otázek (tuto práci dělají buď virtuální asistentky nebo callcentra), by byla dělaná jiným callcentrem, možná 1.SZDP. Nebo jiným. Rozjednano kdysi bylo.

_________________________

 

Možné smluvní strany jedné smlouvy (asi z 10 ti stejných smluv):

Pavel Šámal, Beroun

Stavební družstvo Plzeňka, Ing. Jan Zdražil z Plzně

Ing. Václav Ženišek a spol. svěřenské fondy

Ing. Radek Müller, SLAM-PA slaměné domy

__________________________

 

 

Dohoda na podíl 2 mil z akce, ze zisku 8 mil. pro 4 podílníky:

 

https://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39868/

__________________________

DOHODA s ověřenými podpisy o rozdělení peněz na akci Areál za 100 mil. Kč ( Slovy Jedno sto milionů korun českých ) u Prahy

ze dne ....... 2024.

Dohoda bude podepsána ověřenými podpisy (třeba na poště)

uzavřená podle § 89/2012 Sb.,Občanského zákoníku v platném znění, část IV. – Hlava II. díl 5

Smluvní strany: 

(A vybrat 4 (slovy čtyři) smluvní strany včetně sebe)

__________________________

Preambule 

__________

 a) informace z této webové stránky   

https://www.infoburza.eu/

 

a celé menu na těchto stránkách

 b) NOVÉ STRÁNKY 

 https://spolecnost.cz/zakazky/id39864/

    

c) videokanál videí Václav Ženíšek              

https://www.youtube.com/@vaclavzenisek8477/video

 

 

 Vzorový článek do radničních listů obcí v celé ČR

https://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30684/ttp://

__________________________

Článek 2

________________ 

Je potřeba získat finance, aby byly peníze na telemarketing, telefonovaní 2.300 klientů investorů callcentrem Cortex a.s. Praha 9.

Odkaz na kartu na úkoly související s tímto tématem:

https://www.infoburza.eu/id25245-ukoly

Je to karta na našem internetovém portále INFOBURZA.

Ten slouží k informovanosti na dálku, jedná se o redakční systém a lze v něm dělat dotazníky, kdy pak odpovědi na otázky chodí do systému a na email.

Pan Ing. Václav Ženíšek provozuje internetový portál Infoburza.eu a řeší finance, úvěry a je autor vyvíjené aplikace na finanční příjmy do rodin.

Paní Jana Jelínková je vedoucí na poště v Praze 9 – Letňanech, a je tipařka ČSOB a.s.

Dne 4. listopadu 2022 proběhlo v Berouně jednání s panem Ing. Václavem Ženíškem a panem Mgr. Vladimírem Náprstkem, paní Marií Frantovou, místopředsedkyní Družstva investorů a Pavlem Šámalem z kontrolní komise Družstva investorů a probíralo se zhruba toto:

Ukázán finanční princip, 15% minimální zisk, rozdělení se o tento zisk napůl (podobně jako franchisa), v nákladové ceně realitní meziprovize do 8 mi řad dle kariérního řádu Družstva investorů, emise nemovitostních dluhopisů a k nim funkce podřízenost půjčky, úschova v pobočce Komerční banky atd.

Odkaz na Otevřenou účetní knihu s body této schůzky k náhledu všem ostatním zde:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ub55HHA2Kt8VJJw1TMWAvQ1lS4oi6WOP/edit#gid=2084525073

může se každý, kdo má tento odkaz podívat a take si vytisknout Otevřenou účetní knihu s body schůzky (vzniká tak monitoring).

Peníze na nemovitostní dluhopisy na začátku se zajišťují běžně přes investiční zprostředkovatele. Za poplatek. Poplatky za prodej akcií bývají 5%. Jaká bude jejich cena je věc jednání. A proto máme ve stanovách Družstva investorů tzv. „Upisovací poplatky“. Což jsou peníze pro firmu nebo jednotlivce za zprostředkování prodeje cenných papírů tj. vydaných a natištěných nemovitostních dluhopisů a také akcií.

_____________ 

Zaknihování

Informace je určena všem emitentům, kteří mají zájem o zaknihování cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP), včetně emitentů, kteří procházejí procesem přeměny cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

Proces přeměny zahrnuje rozhodnutí Valné hromady, publikaci v obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti, stanovení lhůt pro odevzdání listinných akcií vlastníky emitentovi, otevření majetkových účtů akcionáři v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů prostřednictvím účastníků CDCP a uzavření smlouvy s CDCP. Proces přeměny se řídí ustanoveními § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

_______

 

Emitent s CDCP zahajuje jednání na základě notářského zápisu z Valné hromady, kde je uvedeno, že Valná hromada rozhodla o přeměně nebo na základě zápisu o této skutečnosti do Obchodního rejstříku.

Odkaz:

https://www.cdcp.cz/emitenti-a-administratori/obecne-informace-o-zaknihovani/

 

__________________________

Rozdělení peněz, jak to bude, z akce 100,000.000,- Kč – akce BYTY nebo Komerční apartmány.

AKCE ZA 100 mil. Kč - BYTY PRAHA NEBO V OKOLÍ PRAHY – Půdorysy, Katalog INFOBURZA 04, Zápis s klientem na byt pro klienty ke zhlédnutí

https://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39872/

 

____________________

 

Článek 3.

Zakladatelky svých svěřenských fondů nejprve přistoupily řádně ke Švýcarskému svěřeneckému fondu na provádění developerských projektů a zvolily si svého správce pro vykonávání ,pana Ing. Václava Ženíška.

Kopie zakládací listiny Švýcarského svěřenského fondu je nedílnou přílohou této dohody, pro pořádek a jasno) .

 __________________________

Článek 5.

Platit callcentru CORTEX a.s. Praha 9, kde byla s námi i Polka Sylwia, a zde se projednávalo obtelefonování 2.300 investorů, ale až seženeme peníze. Protože callcentrum chce platit hodinově a předem. Máme možná sponzora, se kterým již hovořil jak pan Pavel Šámal, tak take Ing. arch. Tomáš Podhajský.

 Callcentrum by využívalo také zákon o monitoringu na přípravu smluv po telefonu a na uzavírání přihlášek do přípravného Družstva investorů (do střediska). Zařazení klientů do přípravného střediska je věc běžná a z něj se pak vytváří nové družstvo z klientů, kteří kupují již hotové byty a platí je buď hotově, nebo hypotečním úvěrem.

__________________________

Článek 6.

Obchod bude probíhat takto:

Nákladová cena 100,000.000,- Kč.

Rezerva (pak zisk 15,000.000,- Kč)

Podej za 115,000.000,- Kč

..........................................................

Novému družstvu z klientů nebo nové akciové společnosti, kde si investoři koupí podíly na nemovitosti a ty se pronajímají a investoři inkasují vybírané nájemné.

 __________________________

 

Článek 7.

Pak se s klienty založí nové bytové družstvo z klientů. Nebo se založí nová akciová společnost a.s.

 __________________________

Článek 8

Novému bytovému družstvu se prodá za 115,000.000,- Kč.

 __________________________

Článek 9

Zisk bude na novém s.r.o. To koupí nebo založí vše uvedená čtveřice. O tento zisk se spolu rozdělí výše uvedená čtveřice na čtvrtiny.

 __________________________

Článek 10

Zodpovídá zvolený správce Ing. V. Ženíšek. Viz zakládací listiny podepsané správcem a dohledovou organizací (povinnost).

 __________________________

Článek 11

Paní Marie Frantová nebo Jana Vrhelová nebo Ing. Václav Ženíšek podepíše nemovitostní dluhopisy. Vydávání emisí má své upisovací poplatky (odměny za prodej cenných papírů) do 10% hodnoty.

Může být nabízeno i jiným fyzickým osobám, aby so vydávali emise, protože to umožňuje zakon z r. 2004.

 ___________________________

Článek 12

___________

Paní Jana Jelínková pomůže v jednání na ústředí banky CSOB a.s. Případně paní Mgr. Darina Stehlíková, Broker Consulting a.s., kancelář v Praze 4.

 __________________________

Článek 13

Paní Jana Vrhelová by mohla pomoci s jednáním s ředitelem pobočky na ČSOB Vimperk s kontrolou žádosti na ústředí ČSOB. Dojednáno s ředitelem pobočky Ing. Jiřím Zídkem.

 ___________________________

Článek 14.

Ing. Ženíšek pomůže s úvěrem od České spořitelny. Projednáno s paní Ludmilou Kopeckou na pobočce České spořitelny a.s. v Berouně. Paní Ludmila Kopecká zná pana Mgr. Vladimíra Náprstka, právníka advokáta z Berouna.

___________________________

Článek 15 

Právník posuzuje podmínky pro vydání nemovitostních dluhopisů na s.r.o.

__________________________

Článek 16

Právník má mít smlouvu na 0,95% za klienta na byt. Placeno od realitní kanceláře, ale pokud s ním realitní kancelář vůbec tuto slíbenou smlouvu udělá. Odměna realitní kanceláři za zprostředkování klientů je v nákladové ceně 100,000.000,- Kč a činí asi 3,9% z ceny bytu

__________________________

Článek 17

Po dohodě by se mohly pak také inzerovat byty, jejich půdorysy, které máme

___________________________

Článek 18

Projektanti:

Máme asi 20 projektantů, zde jsou:

Odkaz:

https://www.konzultacni-spolecnost.cz/infoburza/klienti2/221111/221111/

 

__________________________

Článek 19

Administrativní servis a podpora: kontaktujte

Ing. Václav Ženíšek

infoburza.eu

T: +420 773 172 405,

Whatsapp: 775 145 196

E-mail: konzultacni-spolecnost@seznam.cz

https://www.infoburza.eu/

INFOBURZA je bankovní příprava staveb v České republice. Nabízíme tisk nemovitostních dluhopisů. Nabízíme součinnost s vyplňování žádosti na ČNB. Nabízíme součinnost s vyplňováním žádost na ČSOB a.s. o 60 mil. Kč na bytový developerský projekt.   

Reference a osoby, které mohou reference potvrdit:

Informace o osobě Ing. Václav Ženíšek z Obchodního rejstříku:

Informace pro firmy, videa a naše články do obecních novin:

Vyhledat v Růžovém systému projektantů:

Nové webové stránky – Naše – Technologie – Jídlo, strava – Inovace – Development - Služby:

APLIKACE pro rodiny v EU na výplaty zisků:

 __________________________

Článek 20

Pan Ing. Václav Ženíšek udělá harmonogram postupových kroků.

 __________________________

Článek 21

Klientům se bude posílat modrý obdélníček, výpis ze systému a v něm budou tři klikací odkazy:

 - na kartu klienta, Na Detail, s datumy, kdy co proběhlo

 - na Aplikaci na příjmy peněz, platební kalendáře

 -na harmonogram, s postupovými kroky a zápisy datumů, kdy co proběhlo a kdy co proběhne.

Podpisy této dohody 1x ověřené, ohledně

jasné identity

Osoby podepisující tuto listinu:

V Praze dne: ………………………………

Ing. Ženíšek ……………………………   

předseda střediska ve franchisy        

__________________________

Máte zájem?

Ano?

Napište mi.

Asg


Nepřihlášený